Declaracions de l’IRPF (2012) dels regidors i la regidora del grup MÉS a l’Ajuntament de Palma