Transparència financera

MÉS per Mallorca publica anualment el seu pressupost i l’execució d’aquest. Aquests documents es presenten a l’Assemblea General per a la seva aprovació.

- Pressupost de 2017 i liquidació de 2016
- Pressupost de 2016
- Liquidació del pressupost de 2015

Documents adjunts