Espais sectorials de MÉS per Mallorca

Espais de generació d’idees, acció, reflexió, debat, propostes i seguiment de les polítiques de MÉS. Les sectorials són una peça fonamental per canalitzar la participació dins el nostre projecte polític.

SECTORIAL DE JOVENTUT

La sectorial de joventut és l’espai de treball sobre polítiques de joventut (treball, emancipació, salut, participació,...) de MÉS per Mallorca. Hi pot participar qualsevol persona simpatitzant, especialment aquelles responsables de dita àrea a nivell polític, professional de joventut i les persones joves militants a l’organització.
Coordinador: Àlex Segura
Contacte: joves@mespermallorca.cat

SECTORIAL FeminisMÉS

La Sectorial de feminisMÉS és l’espai de trobada i treball de les dones de MÉS per Mallorca. La seva tasca consisteix en promoure polítiques, mesures i accions en
matèria d’igualtat entre dones i homes, així com ser l’espai de consulta, assessorament i participació en aquesta matèria de Més per Mallorca.
Coordinadora: Xisca Mir
Contacte: feminismes@mespermallorca.cat

SECTORIAL D’ESPORTS

La Sectorial d’Esports és l’espai de generació d’idees, acció i seguiment de les polítiques esportives de MÉS per Mallorca. Al mateix temps, vol ser una peça fonamental per canalitzar les propostes del sector, des de la convicció que l’esport és una eina amb un gran potencial per a la transformació social.
Coordinador: Josep Ramis
Contacte: esports@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE SALUT

La Sectorial de Salut vol un canvi de model en el Sistema de Salut, on la promoció d’aquesta àrea ha de ser l’eix central; la consulta i participació de la ciutadania i els professionals, el camí; i la recerca i la innovació, les eines per a avançar cap a un sistema públic, universal, suficient, eficient, de qualitat i equitatiu.
Coordinadora: Joan Albert Pou
Contacte: sanitat@mespermallorca.cat

SECTORIAL D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

La Sectorial d’Administració pública fa feina per una Mallorca més sobirana, ecològica, feminista i d’esquerres mitjançant la millora de les administracions públiques amb els criteris de proximitat, agilitat, modernització, optimització, participació i transparència i sempre dirigida cap el benestar de la societat.
Coordinador: Juan Diego Garcia
Contacte: administraciopublica@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE GENT GRAN

La Sectorial de gent gran és l’espai per a impulsar la coordinació del col•lectiu de gent gran amb totes les Administracions Públiques, elaborant propostes i fomentant accions dirigides a satisfer les demandes i necessitats de les persones majors.
Coordinador: Enric Ferrer
Contacte: gentgran@mespermallorca.cat

SECTORIAL LGTBI +

La Sectorial LGTBI+ és un espai de reflexió per establir dins MÉS per Mallorca un enfocament igualitari i polítiques efectives contra l’heteropatriarcat. La lluita contra la LGTBIfòbia és una de les principals demandes socials on històricament MÉS ha tingut presència.
Coordinador: Marcos Augusto
Contacte: lgtbi@mespermallorca.cat

SECTORIAL D’AGRICULTURA

La Sectorial d’agricultura és l’espai d’intercanvi d’idees sobre el model agrari que volem, on es fan propostes per a aconseguir un sector agrari més ecològic, professional i competitiu, amb l’objectiu de fer polítiques que treballin per a aconseguir produccions de qualitat, el manteniment del paisatge i la millora de les rendes dels pagesos. Amb les sectorials ens podem acostar més al sector i conèixer de primera mà les seves preocupacions a curt, mitjà i llarg termini, i prendre les decisions adients en cada cas.
Coordinador: Llorenç Mas
Contacte: agricultura@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE SOLIDARITAT INTERNACIONAL I DRETS HUMANS

La Sectorial de Solidaritat internacional i Drets Humans és l’espai de debat, proposta i reflexió sobre temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament, l’educació pel desenvolupament i la defensa dels Drets Humans arreu del món i a les nostres Illes.
Coordinador: Toni Servera
Contacte: solidaritatint@mespermallorca.cat

SECTORIAL D’EDUCACIÓ

La sectorial d’educació de MÉS és l’espai de trobada per debatre qualsevol aspecte relacionat amb el món educatiu, amb l’objectiu de generar propostes i línies d’actuació. 
A partir de l’anàlisi dels temes d’actualitat que afecten el nostre sector, s’han de crear iniciatives per orientar les polítiques educatives del partit, per això consideram imprescindible la implicació dels professionals d’aquest àmbit. D’aquesta manera, la sectorial podrà ser la baula que connecti les demandes del món educatiu i el partit, amb la finalitat de transformar aquestes demandes en acció política.
Coordinadora: Bel Simón
Contacte: educacio@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE PARTICIPACIÓ

La Sectorial de Participació fa feina per fomentar el debat intern en matèria de participació i transparència, dos conceptes que consideram transversals i en els quals es basa l’anomenada radicalitat democràtica. L’accés a la informació i la creació de canals de participació efectius són essencials per apoderar la ciutadania. El resultat de la feina de la sectorial es reflecteix en el programa electoral, tant en la seva redacció com en el seguiment de les accions polítiques que li han de donar compliment.
Coordinadora: Laura Celià
Contacte: participacio@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE SOBIRANIA

Coordinador: Joan Colom
Contacte: sobirania@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE MEDI AMBIENT

Coordinador: Sebastià Sansó
Contacte: mediambient@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE LLENGUA I CULTURA

Coordinadora: Aina Sastre
Contacte: llenguaicultura@mespermallorca.cat

SECTORIAL D’ECONOMIA

Coordinadora: Biel Barceló
Contacte: economia@mespermallorca.cat

SECTORIAL DE SERVEIS SOCIALS

Coordinador: Nadal Blàzquez
Contacte: serveissocials@mespermallorca.cat