Palma Creativa

L’estafa de la crisi ha afectat a moltíssimes persones i petits negocis de Palma.
La taxa d’atur és molt alta, especialment la d’aturats de llarga durada, i contrasta amb les xifres rècord de visites turístiques.
Tenim un model econòmic especulatiu que no genera noves oportunitats i tampoc llocs de feina de qualitat. Volem canviar radicalment les prioritats amb un model econòmic de prosperitat compartida i del bé comú. Apostem per noves indústries basades en el coneixement, la creativitat i la cultura. Un turisme innovador i sostenible per una ciutat moderna.

Proposam unes primeres propostes (en tenim moltes més), però et convidam a que introdueixis la teva proposta sobre qualsevol d’aquests sis temes, i comentis i valoris la resta de propostes enviades.

25 Missatges

 • 17 de desembre de 2014 13:04
  Green New Deal , per  Coordinació programa - MÉS per Palma

  Nou pacte social per caminar cap a una economia verda integral (Green New Deal).

 • 17 de desembre de 2014 13:05
  Ocupació digna , per  Coordinació programa - MÉS per Palma

  Elaborar un pla de xoc per una ocupació digna, que permeti a les persones de Ciutat tenir una segona oportunitat i refer els projectes de vida.

 • 17 de desembre de 2014 13:05
  Lloguer turístic , per  Coordinació programa - MÉS per Palma

  Creiem necessària una regulació realista i participada dels lloguers turístics.

 • 17 de desembre de 2014 13:06
  Inundar Palma de Cultura , per  Coordinació programa - MÉS per Palma

  Empoderar i impulsar la cultura a Palma com el principal eix de intel·ligència col·lectiva de la ciutat i com a nova indústria prioritària que connecta economia i turisme amb el bé comú.

 • 18 de desembre de 2014 17:02
  Ministrils de la Sala , per  Dídac Martorell

  Compromís amb el retorn a l’activitat i promoció de la formació del "Joch de Ministrils de la Sala" com a element cultural indispensable de Palma. És a dir, retornar a l’activitat anterior a la seva desaparició propiciada pel govern del PP.

 • 18 de desembre de 2014 17:08
  Tricentenari 1715-2015 , per  Dídac Martorell

  Compromís per a la promoció de la memòria històrica de la Guerra de Successió al nostre país, amb especial enfocament a allò que suposà la pèrdua de les institucions pròpies de la ciutat (Universitat de Mallorca). Suport econòmic i institucional a la "Comissió Cívica Tricentenari" i ales distintes iniciatives culturals que vagin sorgint en pro d’un aprofundiment a la investigació i explicació dels fets i conseqüències de la Guerra de Successió.

  • 15 de gener de 2015 21:13
   Tricentenari 1715-2015 , per  Pedro Pablo

   Mem, no nos descentremos con el tema banderil.
   TODA la historia de Mallorca nos interesa (¿o no?, incluyendo los 20.000 asesinados el día que En Jaume entró en Palma a sangre y fuego. Seamos justos (los moros de entonces eran los mallorquines). La historia siempre interesa porque no hay otro conocimidento que nos prepare para el análisis del presente y de las tendencias de lo que se nos viene encima. por lo tanto CULTURA y más CULTURA, esto es prioritario. Y un saludo a tothom.

 • 20 de desembre de 2014 12:05
  Economia , per  Jaume

  Seguir els passos de l’Ajuntament d’Esporles (https://fiareillesbalears.wordpress.com/2014/03/08/lajuntament-desporles-primera-administracio-publica-socia-de-fiare-illes-balears/) i proposar a l’Ajuntament de Palma signar conveni d’adhesió com a socis de la cooperativa Fiare Banca Ètica i/o arribar a altres tipus d’acords amb la banca ètica de ca nostra, Caixa Colonya.

  Cap pacte, tracte ni vincle amb qui fa patir als ciutadans i ciutadanes de Palma (BMN, Bankia, Banco Popular, etc.)

 • 22 de desembre de 2014 15:39
  Palma Creativa , per  Jeroni

  Pens que Palma necessita ser un espai més viu, que brolli de cultura i d’activitat. Per això, un dels models podria ser la creació o difusió de centre cultural que incorpori mercat artesanal i paradetes comercials amb periodicitat setmanal. Malgrat les diferències, una mena de Camden londinenc en què el valor de passejar-hi engresca a forans i autòctons. I això passa per triar ubicació i selecció de productes atractius, no qualsevol cosa. A més, hi comptaria amb artistes i exposicions temporals.

 • 23 de desembre de 2014 13:02
  Canviar prioritats de "PalmaActiva" , per  Coordinació programa - MÉS per Palma

  Canviar les prioritats de l’Organisme Públic d’Ocupació "PalmaActiva" i que impulsi la formació de treballadors en relació al Green New Deal

 • 23 de desembre de 2014 13:03
  Fundació Palma 365 , per  Coordinació programa - MÉS per Palma

  Mantenir la Fundació Palma 365 i dotar-la de més participació ciutadana

 • 25 de desembre de 2014 07:32
  Producció local d’energia renovable , per  Josep Barceló

  Fomentar la producció local d’energies renovables. Això permetria pagar les factures elèctriques a empreses locals que, al seu torn, necessitarien contractar gent de la zona per mantenir-se en funcionament.

  Les elèctriques no-verdes també contracten gent de l’illa, però dediquen una bona part dels ingressos a importar combustible i a pagar alts càrrecs.

  Una forma fàcil de fomentar aquesta opció seria contractar energia verda a totes les institucions municipals, i a tots els edificis que tenguin una factura elèctrica a càrrec de l’Ajuntament.

  Avui en dia, ja hi ha com a mínim una empresa que ofereix energia verda a preus de mercat.

 • 6 de gener de 2015 00:15
  Mercats , per  Jaume

  Escoltar als presidents i botiguers dels diferents mercats municipals de Palma i atendre les reclamacions que creguin necessàries i que es puguin dur a terme des de l’Ajuntament per millorar i potenciar els mercats.
  Igualment amb el mercat ecològic de la Plaça dels Patins impulsat per l’Associació de Varietats Locals i APAEMA.

 • 8 de gener de 2015 19:18
  Palma Creativa , per  Neus

  Un pla de xoc per la creació d’ocupació digne. No és suficient crear més llocs de treball, han de ser en unes condicions de dignitat. Hem d’aturar la xacra del treball precari i les masses de treballadors i treballadores pobres que actualment té Palma.

 • 8 de gener de 2015 19:20
  Palma Creativa , per  Neus

  Potenciar la igualtat en el món laboral. Les dones patim una doble explotació, l’explotació capitalista i la patriarcal. Per tant, és important impulsar iniciatives per fomentar empreses i iniciatives econòmiques on les dones i homes tenguin les mateixes oportunitats i les mateixes condicions laborals. A igual treball igual salari, iguals condicions.

 • 8 de gener de 2015 19:22
  Palma Creativa , per  Neus

  Creació d’un observatori de nous nínxols d’ocupació verda. Entre altres sectors caldria posar atenció als següents: Al de cura de nis i nines de 0 a 2 anys, de la dependència i cura de la gent gran, de reforç al sector escolar 3-18 anys i d’activitats extraescolars, formació no obligatòria, d’ocupacions culturals, sanitària i sociosanitari, per a la recuperació de ‘ocupació en el sector agrícola, generació d’ocupació en la gestió de la matèria orgànica de residus urbans en el marc de la generalització de la recollida selectiva, indústries i serveis lligats a polítiques de sostenibilitat, rehabilitació energètica d’edificis, ocupacions lligades a la mobilitat sostenible (bicicleta, etc.) ocupacions qualificades en els sectors R+D +i, TIC, i serveis públics associat a la seguretat, la justícia, i el suport a polítiques laborals actives (orientació laboral).

 • 8 de gener de 2015 19:24
  Palma Creativa , per  Neus

  Fomentar el comerç just a Palma. Fer de Palma una vertadera Ciutat pel Comerç Just. crear una comissió amb les entitats que treballen en aquest àmbit per fomentar els productes de comerç just arreu: a les pròpies administracions, a les tendes i comerços, a la restauració, a les escoles,...

 • 8 de gener de 2015 19:25
  Palma Creativa , per  Neus

  Crear una oficiona de l’economia social i solidària o similar. L’Ajuntament ha de ser un motor real per l’economia alternativa, on els valors socials i de justicia siguin l’eix central de l’entramat empresarial i econòmic: responsabilitat social, igualtat d’oportunitat, creació de cooperatives de treball,... dins tots els sectors econòmics.

 • 8 de gener de 2015 19:28
  Palma Creativa , per  Neus

  Economia verda. Potenciar l’economia verda com a espai de creació d’ocupació i treball de futur: energia, mobilitat, espais verds, rehabilitació d’edificis, agricultura ecològica i local,...

 • 13 de gener de 2015 17:15
  Economía Justa / Palma Creativa , per  Marc

  "Hay dos clases de economistas;
  los que quieren hacer más ricos a los ricos
  y los que queremos hacer menos pobres a los pobres".
  José Luis Sampedro

  Creo que Més debe incorporar algunas ideas para ser verdadera vanguardia de cómo hacer evolucionar la dinámica económica, habitualmente plagada de tópicos sin fundamento. Se necesita frenar la tendencia neoliberal y ultracapitalista.

  De modo abierto recomiendo una propuesta de “economía justa” para una región o municipio. La idea general es sencilla, para ello se precisa información fidedigna. Para intervenir en la realidad necesitamos delimitar sus parámetros, definiendo bien los parámetros la información se transforma en conocimiento.

  “Economía” etimológicamente indica “cómo se administra la casa”, casa o patrimonio como recursos comunes que pertenece a una sociedad. Cómo organicemos esa “casa” determina un sistema justo o mal distribuido.

  La premisa básica es poner en duda los sistemas de medir el desarrollo. Más PIB no indica nada más que más ingresos, pero no aporta ninguna información acerca de cómo se distribuye. Para ello debe usarse el coeficiente de Gini (*). Conociendo la desigualdad podremos conocer mejor por barrios cómo “capilarizan” los ingresos impositivos en una zona u otra. Para ello necesitamos racionalidad y estadística.

  Etapas metodológicas:
  ¿Qué sucede?
  1/ conocer el número exacto de trabajadores, empresas, fundaciones, autónomos de una zona por año.
  2/ tabular los ingresos netos por año por persona, entidad, empresas, etc.
  3/ tabular los impuestos que se pagan por años por persona, entidad, empresa, etc.
  4/ correlacionar ganancias y pago de impuestos
  5/calcular el índice de Gini

  Una vez aclaradas estas tendencias podremos tener por primera vez una radiografía estadística verificable de cómo se reparte la riqueza.

  ¿Cómo cambiar la tendencia?
  Las personas, empresas, entidades, etc. que tengan unos ingreso netos superiores a 75.000€ pagarán un plus impositivo que irá a un fondo destinado a cubrir un modelo inicial de renta básica.

  Pasada esta fase debe iniciarse un estudio de la denominada economía del bien común. Un ejemplo de cómo se aplica es este:
  http://www.mirandadeazan.com/municipio-del-bien-comun-1/presentacion/

  (*) El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

 • 15 de gener de 2015 21:08
  Palma Creativa , per  Pedro Pablo

  Dejar de considerar la "cultura populeta" como la "nostra" o nostriga (excluyente), y ASUMIR de una santa vez que Palma también es Mallorca, y que siempre ha sido una urbe civilizada y dotada de cultura, capital de s’illa. La cultura TAMBIÉN es: la investigación científica, la buena literatura, la música, danza (clásica incluida), ópera, música al carrer, jazz en garitos de la Ciutat, sus itinerarios nocturnos y diurnos, el cine de calidad (CineCiutat por ejemplo), los premios literarios y las semanas cinematográficas, la poesía fonética (sla) y visual (grafittis etc), las bibliotecas y museos, el paisajismo de sus parques, su contacto con el mar (aún recuperable en parte), los "oficios" del urbanita y sus curiosos deambuleos ...
  El reemplazo de toda cultura por el ball de bot i sobrassada responde a una operación victoriosa de la derecha asfixiante que todos conocemos, no le demos ya respiro alguno, please.
  Arriba esos ánimos que el aire está más respirable.

 • 21 de gener de 2015 16:02
  Biblioteques , per  Nati de Grado

  La xarxa de biblioteques Municipals de Barri creades per l’equip del batle Aguiló estan descuidades e infrautilizades. Les conec bé i puc dir que durant els darrers 20 anys mai he trobat més de cinc persones presents. (No parl de les cèntriques de s’Escorxador i de Joan Alcover)
  Es pot dir el mateix de moltes de les biblioteques de la part forana.
  Mai he vist -como a altres indrets d’Espanya- cap informació al carrer o a la tele o a la ràdio que informe de les prestacions gratuïtes de la biblioteca i anime a la gent a fer-se socis. Ni el professorat de les escoles, ni els membres de MES als Municipis solen ser socis de les biblioteques. En consta que al meu poble, que la biblio va canviar (per millorar) d’ubicació fa cinc anys, ni els regidors de MES han passat ni de visita.
  Un poble que no té o no usa les biblioteques no és justamente un poble cult.

  • 23 de gener de 2015 02:13
   Biblioteques , per  Bibliorata

   Comparteixo la preocupació de na Nati en relació a lo descuidades que estan les biblioteques municipals de Palma. Les biblioteques s’han convertit en magatzems de llibres (molts obsolets) i sales d’estudi.

   La meva proposta és elaborar un bon pla estratègic

   per aconseguir que les donin resposta als punts bàsics que dicta la unesco com:
   - crear i consolidar l’hàbit de la lectura (especialmenten els nens des dels primers anys)
   - fomentar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural ;donar suport a la tradició oral - garantir a tots els ciutadans l’accés a la informació
   - donar suport a les activitats i programes d’alfabetització destinades a tots els grups d’edat , participar-hi i , si cal , iniciar-les.

   No me pareix el lloc per fer judicis de qui empra o no els serveis bibliotecaris però aquí no puc compartir l’opinió de na Nati. La meva experiència és totalment oposada, mestres i membres de Més són ben propers les biblioteques, tot i que sempre és millorable ,-)

 • 22 de gener de 2015 17:46
  Palma Creativa , per  Francesc

  Proposo que el Servei Municipal d’Educació d’Adults ampliï l’oferta d’idiomes que ofereix ampliant-la amb el francès i l’italià.És ridícul que una ciutat de més de 400.000 habitants com la nostra no els oferti i sí que ho facin localitats molt menys habitades.L’Ajuntament hauria de fomentar el coneixement de llengües entre els ciutadans i fer publicitat d’quests cursos.

 • 21 de febrer de 2015 18:51
  #Història , per  Jordi

  *Millorar el Museu d’Història de la Ciutat del Castell de Bellver. A més d’un horari que no facilita les visites dels ciutadans, necessita una nova musealització dels espais i una renovació del discurs museogràfic, que ja han quedat desfasats. Palma és una de les principals ciutats turístiques del món i el seu museu d’història municipal resulta bastant depriment.

  *Potenciar l’Arxiu Municipal de Palma. És un dels organismes més desconeguts. Caldria potenciar-lo i donar a conèixer els seus fons. Es podrien organitzar unes jornades d’estudis locals, com les que tenen a altres pobles de Mallorca i que suposen la dinamització de la investigació històrica.