Serveis Socials

Aquestes són les idees força que ha preparat la sectorial de Serveis Socials de MÉS per Mallorca:

 • Garantir la renda bàsica
 • Prioritzar la llei de Dependència
 • Posar en marxa la Cartera de Serveis
 • Llei d’igualtat
 • Prioritzar un Pla d’Acció en Salut Mental
 • Aprofitament de les instal·lacions del Govern: exemple Son Dureta

Et convidam a que introdueixis la teva proposta, i comentis i valoris la resta de propostes enviades.

5 Missatges

 • 16 de gener de 2015 19:03
  Serveis Socials , per  Igualtat - MÉS per Mallorca

  Ampliar els serveis d’atenció social a les dones grans i soles.

  Crear programes específics d’inserció laboral i millora de treball per a caps de família monomarentals i monoparentals.

  Combatre l’assetjament immobiliari del qual en són víctimes majoritàriament dones soles.

  Elaboració d’un pla integral d’oportunitats per a dones amb diversitat funcional.

  Desenvolupar polítiques públiques orientades a la protecció i atenció de la dona en el camp de la prostitució i la desvalorització del que compra sexe.

  Programes de suport i visualització de les dones en tots els àmbits dels esports.

  • 26 de gener de 2015 23:37
   Serveis Socials , per  Joan Antoni salas

   Incorporar les dones embarassades com a perfil de beneficiari de Renda Mínima d’Inserció

 • 26 de gener de 2015 23:35
  Serveis Socials , per  Joan Antoni salas

  Consolidar els serveis socials bàsics comunitaris, com a peça clau en el desenvolupament del sistema de serveis socials, defensar els serveis socials municipals de l’atac que es preten fer des de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

  Coordinar els serveis socials municipals amb el desenvolupament de la llei de dependència, no té sentit consolidar dues xarxes de serveis socials que actuen sobre els mateixos usuaris. Evitar així la privatització i mercantilització dels serveis socials que es pretén amb l’entrada de multinacionals dels serveis socials.

  Potenciar el contracte social amb els usuaris lligant les ajudes i prestacions socials amb els processos de prevenció, rehabilitació i normalització. això serà possible amb la implementació de programes comunitaris a nivell territorial.

 • 27 de gener de 2015 23:03
  Serveis Socials , per  Joan Antoni salas

  Família, potenciar programes de competència parental, potenciar els departaments dedicats a la protecció de la infantesa.

  Immigració, potenciar i desenvolupar territorialment programes d’inserció social lligades al coneixement del medi a la formació professional i als drets i deures de les persones.