Sobirania

Aquestes són les idees força que estam elaborant pel que fa a la capacitat de la ciutadania de les illes per decidir sobre totes aquelles qüestions que els afecten:

 • Dret a decidir sobre totes les qüestions rellevants.
 • Gestió de l’aeroport.
 • Capacitat de decisió sobre els recursos propis
 • Elaboració d’una llei de consultes.
 • Creació d’estructures d’estat.

Et convidam a que introdueixis la teva proposta, i comentis i valoris la resta de propostes enviades.

17 Missatges

 • 12 de desembre de 2014 16:30
  Sobirania , per  jramis

  Establir polítiques que vagin dirigides a canviar de l’estatus polític de les Illes Balears per tal d’assolir un estat propi, en base a la sobirania de cada illa. En primer lloc reformar l’actual estatut d’autonomia per fer sortir a la CAIB del règim comú autonòmic i establir una relació bilateral i especial amb l’estat en base a les particularitats territorials, històriques, culturals i lingüístiques de les Illes. Es pot prendre com exemple el cas d’estats europeus amb regions insulars i amb identitat pròpia, sobretot Dinamarca amb les Illes Feroe, Finlàndia amb les Illes Aland que gaudeixen d’una gran autonomia o semiindependència respecte dels seus estats, o els casos menys agosarats d’altres estats que atorguen un grau superior d’autonomia als seus territoris insulars com Còrsega a França, Açores i Madeira a Portugal o les mateixes Canàries a Espanya. Aquest règim especial s’hauria de dotar de legislació plena en qüestions interiors com els distints serveis públics, transports, recaptació i gestió d’impostos, ports i aeroports, policia, llengua i cultura, promoció econòmica, regulació territorial, laboral, telecomunicacions, administració de la justícia, etc, i deixar per a l’estat espanyol la defensa i representació exterior (tot i procurar compartir aquest apartat, sobretot de cara a la UE, on és imprescindible comptar amb veu i vot ). També s’hauria d’avançar en l’adquisició d’eines jurídiques i polítiques per gestionar el fenomen migratori de les Balears, degut a l’especificitat territorial i cultural de les nostres illes, i que requereixen un tractament específic i centrat en la nostra realitat.

 • 12 de desembre de 2014 17:01
  Sobirania , per  Lara Alemany Fernàndez

  Seria ben interessant que Més inclogués en el seu problema proposar, des del futur govern de les Illes Balears, acords de cooperació confederal amb la futura Catalunya previsiblement sobirana i el País Valencià amb govern d’esquerres, a partir de maig de 2015.

  • 12 de desembre de 2014 17:02
   Sobirania , per  Lara Alemany Fernàndez

   Seria ben interessant que Més inclogués en el seu PROGRAMA proposar, des del futur govern de les Illes Balears, acords de cooperació confederal amb la futura Catalunya previsiblement sobirana i el País Valencià amb govern d’esquerres, a partir de maig de 2015.

 • 12 de desembre de 2014 19:00
  Sobirania , per  Ignasi Serra

  Hem d’esprémer al màxim l’autonomia que tenim i fer lleis amb el màxim poder de decisió possible, així com la creació d’estructures d’estat. Però, sobretot, actitud davant Madrid.

 • 12 de desembre de 2014 22:07
  Sobirania , per  JRamis

  Impulsar la presència de les Illes Balears a l’exterior, sobretot a la UE, a través d’establir delegacions als països estratègics per a la nostra economia (Berlín, Londres) així com als llocs on es prenen decisions transcendentals per a les nostres illes (Brussel·les), a través de la potenciació del Centre Balears Europa o la creació d’un ens similar al Diplocat de Catalunya (en el seu defecte, arribar a acords amb aquest ens per tal de vehicular la representació i la veu de les Balears a Europa i el Món). Creació d’un departament de relacions internacionals al Govern de les Illes Balears.

 • 13 de desembre de 2014 09:48
  Sobirania , per  Marta

  En definitiva, demanar una major autonomia política i legislativa i un canvi d’estructura del sistema estatal actual, fent renou, com ho està fent Catalunya.

  Limitar el dèficit de la balança fiscal de les CCAA en els pressupostos. Solidaritat sí, però fins a cert punt.

 • 16 de desembre de 2014 14:47
  Sobirania , per  Lluís

  No pactar amb cap partit estatal si no hi ha un compromís ferm i efectiu a partir de 2015 de reformar el sistema de finançament de les Illes Balears, amb un model equivalent al règim foral navarrès i basc.

 • 16 de desembre de 2014 15:03
  Sobirania , per  Lluís

  Exprémer al màxim l’actual Estatut d’Autonomia: assumir totes les competències previstes, crear un cos de policia autonòmica, crear de la sindicatura de greuges.

 • 16 de desembre de 2014 15:04
  Sobirania , per  Lluís

  Definir un nou acord polític amb l’estat, partint de la sobirania irrenunciable dels pobles de les Illes Balears.

 • 24 de desembre de 2014 11:51
  Sobirania , per  Jaume

  Crear el cos de policia autonòmica de les Illes Balears.

 • 24 de desembre de 2014 11:54
  Sobirania , per  Jaume

  Potenciar els Consells insulars. Cada illa ha de ser sobirana, acabar amb el "mallorcacentrisme", amb l’objectiu d’una relació federal entre illes i confederal amb la resta de Països Catalans.

  • 20 de gener de 2015 17:18
   Sobirania , per  Joan Lluis

   El risc d’aquesta proposta és com esquivar una burocràcia absurda i costosa, com pasa ara mateix, per aplicar kla llei de dependència, per exemple. Hi ha que saber combinar l’empoderament popular, amb una estructura política pràctica i inteligible.

 • 24 de desembre de 2014 12:04
  Sobirania , per  Jaume

  Reactivar i potenciar les seleccions esportives balears i demanar-ne el reconeixement internacional. Caminar cap el reconeixement de la selecció esportiva dels Països Catalans.

 • 24 de desembre de 2014 12:48
  Sobirania , per  Jaume

  - Impulsar des de les institucions l’"Assemblea de Municipis i Electes Municipals dels Països Catalans", similar a la Udalbiltza del País Basc, per vertebrar la nació.
  - Reactivar la Plataforma Avançam, formada per regidors i regidores pel dret de decidir de les Illes Balears.

 • 16 de gener de 2015 19:06
  Sobirania , per  Igualtat - MÉS per Mallorca

  Llei autonòmica d’igualtat de dones i homes.

 • 20 de gener de 2015 13:24
  Sobirania , per  SMM

  Atès que no ens podrem deslligar a curt termini i a llarg tampoc, de l’Estat Espanyol el que proposo és:
  Gestió de de la nostra economia.
  Prioritzar les nostres necessitats, invertint tots els recursos econòmics que es generen a les illes, que són molts, per millorar les nostres infraestructures, el nostre benestar, en tots el àmbits.
  Hem de partir de la idea que no és l’Estat Espanyol el que ens financia si no que som nosaltres els que finançam l’Estat espanyol, per la qual cosa ho farem en la mesura que hàgim cobert totes les necessitats de les Illes.
  Resumint: que la riquesa que es crea a les Illes quedi a les Illes.

  • 20 de gener de 2015 17:23
   Sobirania , per  Joan Lluis

   Amb un conveni com el que tenen a Euskadi o Navarra, ja ens anaria bé, i crec que seria la primera pasa a lluitar.