Administració Pública

Aquestes són les idees força que ha preparat la sectorial d’Administració Pública de MÉS per Mallorca:

Policia

 • Creació d’una policia autonòmica de caràcter integral que substitueixi les forces policials estatals.
 • Mancomunar cossos de policia local.

Hisenda

 • Concert econòmic: recaptació dels imposts generats a les Illes Balears.
 • Implantació de pressuposts participatius.
 • Reforma fiscal per aconseguir un repartiment més equitatiu.

Transparència

 • Informació i difusió de totes les despeses públiques, publicar de manera detallada la liquidació de comptes de cada àrea pública o semipública.
 • Publicació de l’agenda pública i les motivacions de totes les partides de gestió.
 • "Molts ulls i poques mans": limitar els responsables i facilitar el seguiment de la seva activitat.

Serveis Públics

 • Minimització de l’externalització dels serveis públics, mai els bàsics, i dotar de les eines necessàries pel seu control.
 • Accessibilitat de tots els serveis a la ciutadania, independentment del seu lloc de residència.

Administració de proximitat

 • Potenciar els ajuntaments com a administració més propera i dotar-los dels recursos adequats
 • Simplificació de l’estructura administrativa, eliminació de duplicitats fomentant l’eficiència i la proximitat amb el ciutadà.
 • Creació de l’oficina única d’atenció al ciutadà que centralitzi la informació i els tràmits de tota l’administració.
 • Potenciar l’administració electrònica i interconectar les diferents administracions públiques.

Treballadors públics

 • El coneixement de la llengua catalana per als càrrecs de l’administració pública.
 • Reducció de llocs de lliure designació.
 • Fomentar la independència de la funció pública respecte al color polític que governi en aquell moment.

Et convidam a que introdueixis la teva proposta, i comentis i valoris la resta de propostes enviades.

13 Missatges

 • 12 de desembre de 2014 15:55
  Administració Pública , per  Joan

  Dotar progressivament a les Illes Balears d’un cos de policia propi per suplir les grans mancances de dotació de la Guàrdia Civil a les zones rurals del país.

  • 16 de desembre de 2014 14:24
   Administració Pública , per  Lluís

   Millor que per suplir les mancances de la Guàrdia Civil, per a substituir (de forma efectiva i eficaç, evidentment) tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil.

 • 12 de desembre de 2014 16:23
  Administració Pública , per  Jeroni

  Dotar i formar personal dels diferents departaments i serveis per tal que s’encarreguin de l’elaboració d’uns dossier/tríptics simplificats per a cada normativa i legislació publicada des de l’Administració Pública de les Illes Balears (autonòmica, insular i local). Facilitaria la comprensió i l’abast de l’extensa normativa que afecta el dia a dia dels ciutadans.

 • 12 de desembre de 2014 19:03
  Administració Pública , per  Ignasi Serra

  Recuperar la gestió de la incineradora i del túnel de Sóller. Les infraestructures públiques han de ser per a tots. Tirme no ens ha de marcar preus, ens els ha de marcar l’interès general. I el túnel gratuït per a tothom.

 • 12 de desembre de 2014 23:38
  ATIB i demés serveis de recaptació , per  joan lluis

  Tant l’Àgència tributària de les Illes Balears com els diversos serveis de recaptació han de ser professionalitzats i gestionats per els poders democràtics, directament, sense cap mena d’externalització.

 • 16 de desembre de 2014 11:29
  Administració Pública , per  Miquel

  El català ha de tornar a ser un requisit per a qualsevol plaça a l’Administració Pública. Això implica dotar dels recursos necessaris (formació!) als professionals d’aquells àmbits on la presència és menor, especialment a Sanitat.

 • 9 de gener de 2015 22:57
  #Parlament #Govern , per  Toni

  Eliminar la especial protecció legal dels parlamentaris i permetre als tribunals ordinaris processar als membres del govern.

 • 14 de gener de 2015 14:11
  Administració Pública , per  Francesc

  Proposo que l’EBAP recuperi els cursos de llengües( anglès,alemany,francès i italià) que es feien fins a inicis dels anys 2000.Hem reculat en uns anys una cosa de no dir i és necessariq ue s’impulsi el coneixement d’idiomes per part dels funcionaris com abans es feia.

 • 16 de gener de 2015 18:40
  Administració Pública , per  lila thomas

  Incloure acords amb les entitats financeres per a la dotació de crèdits, microcrèdits per potenciar les iniciatives empresarials de les dones, la inclusió de la perspectiva de gènere i clàusules socials dels contractes que subscriu l’Administració Pública

  Incloure el coneixement de la normativa estatal i autonòmica d’Igualtat i de la teoria del feminisme en els temaris per accedir a la funció pública. Potenciar la formació en Igualtat per a tot el funcionariat. Assegurar el llenguatge no sexista dins totes les Administracions Públiques.

  Aplicar la paritat als nomenaments públics, als òrgans col·legiats
  Introduir la perspectiva de gènere en les polítiques públiques: Dotació places de Responsables d’Igualtat a cada Conselleria, especialment a Educació, Salut, Economia i Treball , Serveis Socials i sobretot el SOIB. Revisar el Pla d’igualtat a les adminstracions públiques negociat ,per corregir les desigualtats existents.
  Propostes del grup d’Igualtat per al programa d’Adm Pública

 • 19 de gener de 2015 23:04
  Administració Pública , per  Francesc

  Proposo l’eliminació o reducció a la mínima expressió dels càrrecs de confiança.En aquests moments de crisi en què a tanta gent li costa tant arribar a final de mes,si és que hi arriba,indigna veure que es paguen bons sous per un càrrec digitat.I això únicament per ser amic de,per tenir padrins,vaja.
  Fora "enxufats" de les administracions públiques!

 • 20 de gener de 2015 13:42
  Administració Pública , per  SMM

  Que les persones que ocupin càrrecs polítics en la administració pública tinguin la formació adient per dur a terme les funcions que tinguin encomanades.
  Que confiïn en el funcionaris que s’han preparat per gestionar les àrees de la seva competència. Així no serà necessari nomenar tant d’assessors de confiança, en l’administració pública el funcionaris s’han hagut de preparar molt per accedir als llocs de feina i coneixen bé els marcs legals d’actuació de l’administració.
  Eliminació del nivell 33 vitalici, quan el polític deixi d’ocupar el càrrec i que torni al seu lloc de feina habitual ( eliminació del les famoses "puertas giratorias")

 • 10 de febrer de 2015 13:55
  Administració Pública , per  Polita Rigo

  Abolir els assessors i assessores, no fan falta. En saben més els funcionaris de cada departament i poden fer aquesta tasca.