STOP Abocadors Il·legals a Palma


STOP Abocadors Il·legals a Palma

Has detectat algun abocador incontrolat al terme municipal de Palma?
Avisa’ns i t’ajudam a denunciar-ho!

MÉS per Palma inicia una campanya d’informació, conscienciació i denúncia per tal de frenar la proliferació dels abocaments incontrolats i il·legals que en els darrers anys estan apareixent arreu de Ciutat.

Creiem que és una problemàtica greu tant per a la salut de les persones com per a la conservació del medi ambient, ja que molts cops es tracta de residus contaminants que han de ser degudament tractats.

Davant aquesta realitat, ens posam en marxa amb una cibercampanya per ajudar-vos a denunciar tots els abocaments incontrolats que detecteu i amb el doble objectiu de crear una conscienciació ciutadana vers les conseqüències d’actituds incíviques i delictives com aquesta. Però també per exigir a EMAYA accions més contundents que contribueixin de forma més eficient i definitiva a lluitar contra la seva eradicació.

A més, proposam una sèrie d’accions que ja han estat debatudes i aprovades en plenaris de l’Ajuntament de Palma però que encara no s’han començat ni a desenvolupar mínimament. Es tracta de:

- Ampliació de la xarxa de PUNTS VERDS per facilitar als ciutadans alternatives més responsables i eficients on tirar els residus no desitjats, amb un sistema de recollida selectiva. Proposta aprovada al ple del 26 d’abril del 2012. Però encara no s’ha fet res al respecte.

- Implantació d’un sistema de recollida de residus voluminosos als barris i pobles per donar una alternativa a les persones que tenen dificultats per traslladar els seus residus als punts verds o abocadors legals. Cada zona tendria un dia i hora al mes per treure les deixalles als punts de recollida del barri. Això suposaria avançar cap un model més sostenible de gestió dels residus: reduiríem abocaments incontrolat, reciclaríem més, més recollida selectiva,…
Proposta aprovada al ple del 27 de juny del 2013, per implantar un sistema pilot a diferents barris de Palma. Però encara no s’ha fet res al respecte.

- Pla d’acció i conscienciació “ABOCADORS 0” per posar a l’abast dels actuals delinqüents ambientals alternatives per evitar que llencin enderrocs a qualsevol lloc i si són reincidents puguin ser perseguits amb major contundència.
Proposta aprovada al ple del 25 de juliol del 2013. Però encara no s’ha fet res al respecte.

QUÈ POTS FER?
Si detectes un abocador, fotografia l’estat de l’abocador i anotar la localització exacta: A continuació, tens diverses maneres de denunciar-ho:

1. Enviant un correu a palma@mespermallorca.cat

2. Publicant-ho a la nostra pàgina del facebook STOP Abocadors il·legals

3. També pots descarregar-te l’aplicació "STOP Abocadors" del Google Play

4. Posar-te en contacte amb EMAYA per reforçar la denúncia.

5. I compartir la informació d’aquesta campanya i la pàgina del facebook a través de les xarxes socials que utilitzis habitualment