Assemblea de rendició de comptes i anàlisi situació estatal | 12 de novembre de 2016

Assemblea de rendició de comptes

El pròxim dissabte, 12 de novembre, a les 10 .00 h, a l’Auditori Ses Cases des Mestres (carrer de Jaume I, núm.16) del municipi Santa Maria del Camí tendrà lloc una Assemblea General de MÉS per Mallorca.

El motiu principal de la convocatòria és el compliment del codi ètic de MÉS per Mallorca que estableix que els seus càrrecs polítics han de retre comptes anualment de la seva tasca davant la militància.

Per tal de dur a terme aquesta rendició de comptes, el passat mes de setembre iniciàrem un procés mitjançant el qual cada càrrec va emplenar una fitxa explicant les tasques desenvolupades i els objectius aconseguits durant aquest primer any i escaig de legislatura. Podeu consultar tota aquesta informació, ordenada per institució, al següent enllaç: https://drive.google.com/drive/u/0/...

Per tal de permetre que totes les persones que volgueu aprofundir en la tasca realitzada a les institucions, hem elaborat un mecanisme per la presentació de qüestions que puguin ser tractades a l’assemblea. Per això hem elaborat un formulari de pregunta, que podeu enviar emplenat fins el pròxim dijous 10, de novembre a les 14h.

Les qüestions rebudes s’ordenaran per temàtiques per facilitar el debat, i seran plantejades i respostes a l’Assemblea. Atès que el desenvolupament dels temps d’intervenció i les temàtiques tractades poden variar molt en funció del nombre de preguntes que plantejeu la militància, s’enviarà una programació més acurada de les temàtiques i els temps d’intervenció el divendres, 11 de novembre.

D’altra banda, l’Executiva de MÉS per Mallorca, també ha acordat que la situació donada a l’Estat amb la investidura de Rajoy per part del PSOE, mereix un debat on s’ecolti el posicionament de la militància de MÉS per Mallorca.

Assemblea General
Lloc: Auditori de les Cases dels Mestres (carrer Jaume I, 16) a Santa Maria del Camí
Hora: 10h

Ordre del dia:
- Acreditacions
- Elecció de mesa
- Rendició de comptes dels càrrecs polítics de MÉS per Mallorca.
- Anàlisi situació política a l’estat espanyol.

Calendari presentació de preguntes a l’assemblea:
- 30 d’octubre, posada a disposició dels fulls de rendició i formulari de presentació de preguntes.
- Dijous, 10 de novembre, 14:00, termini màxim per la presentació de preguntes
- Divendres, 11 de novembre, remesa a la militància de l’ordre de les preguntes i els temps d’intervenció.

Articles d’aquesta secció

Remissió de preguntes als càrrecs

Formulari per a la presentació de preguntes a la rendició de comptes dels càrrecs de MÉS per Mallorca - 2016 Dissabte 12 de novembre a les 10h a Auditori de les Cases dels Mestres (carrer Jaume I, 16) a Santa Maria del Camí. Termini per a la presentació de preguntes: dilluns 7 de novembre (...)