MÉS Economia i Medi Ambient

L’economia ha d’obeir al bé comú, un plantejament que passa per la democratització de les decisions econòmiques, les quals no poden ser només patrimoni d’una elit quan el que hi ha en joc és la dignitat de la majoria. Cal diàleg obert i permanent amb tots els agents econòmics i socials i sobretot, una planificació estratègica de la Mallorca que volem per al 2020 elaborada des del màxim consens social i ciutadà.

En aquest sentit, és necessària una reconversió verda de l’economia: cal iniciar una transició ecològica cap a un altre model, que contribueixi a reduir les dependències i la fragilitat d’un sistema cada vegada més estacionalitzat i precari. La reconversió turística no pot ser reduïda a un replantejament de l’oferta hotelera, sinó que ha de plantejar sinèrgies amb la construcció, l’energia i l’agricultura locals que s’alimentin entre elles.

En aquest sentit, cal treballar per assolir unes Balears energèticament sobiranes, amb una producció elèctrica 100% renovable. A més, és necessari impulsar la sobirania alimentària a les Illes, basada en el desenvolupament d’una agricultura local i sostenible.

Per això el sector públic ha de liderar aquest canvi de model, afavorint la inversió, especialment en R+D+I, i l’aposta per una economia productiva, no especulativa, i amb talent.

Per altra banda, MÉS es compromet a impulsar polítiques econòmiques de desenvolupament local i les iniciatives de l’economia social i solidària. Així mateix treballarà per crear instruments financers de caire públic vinculats al nostre País, per això cal donar suport a les experiències de Caixes d’estalvi que han sobreviscut a l’ofensiva neoliberal en el terreny de les finances i a la Banca Ètica.

Finalment, per assolir tot això seran necessaris recursos econòmics que hauran de venir d’una vertadera fiscalitat progressiva, implantant vertaders impostos verds, així com d’un concert econòmic solidari que garanteixi un finançament just per a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta terra.

Si vols conèixer millor les nostres propostes, consulta el següents documents:
- Document de diagnòstic.
- Document de proposta política

Si vols participar en aquest projecte i fer les teves propostes, vine a l’assemblea constituent del 26 d’octubre.
- Inscriu-te
- Més informació