Verger: “L’Ajuntament ha d’exigir la paralització de l’ampliació del port del Molinar”

El portaveu de MÉS per Palma critica les conclusions ambigües de l’informe municipal sobre l’ampliació del port del Molinar tramès a l’Autoritat Portuària (APB)

L’Ajuntament ha de deixar clar a l’APB a nivell tècnic, administratiu i polític que el Molinar no és un bon lloc per construir un port esportiu com el que s’està tramitant.

MÉS per Palma presentarà una moció exigint un pronunciament clar de l’Ajuntament pel proper Ple de gener.

MÉS per Palma ha tengut avui accés a l’informe municipal sobre el projecte d’ampliació del port del Molinar que tramita l’APB. Antoni Verger critica les conclusions, ambigües, a judici del portaveu de MÉS per Palma. “Tothom s’ha manifestat en contra de la brutal ampliació del port del Molinar, col·legis d’enginyers, arquitectes, confraria de pescadors, GOB, ARCA, un 86% de veïnats del barri, etc. Els motius d’interès general per negar l’ampliació del port són molt evidents. No pot ser que l’Ajuntament de Palma encara navegui dins l’ambigüitat. Exigim claretat i contundència a Valls i a Isern. Han de fer valer l’interès de la ciutat i dels veïnats i impedir aquesta aberració que està tramitant l’APB”, afirma Verger.

Malgrat l’ambigüitat incomprensible de les conclusions, Verger valora positivament algunes de les argumentacions tècniques que han quedat plasmades a l’informe. “S’assumeix clarament que el Molinar, tal com ja ha dit el Col·legi d’enginyers, no és un bon lloc per ubicar un port esportiu. Els espigons haurien de ser superiors als 2 metres d’alçada per garantir una mínima seguretat de les embarcacions i això suposa una agressió i un xoc frontal amb un paisatge urbà estructurat en primera línia amb edificis de 2 plantes com a màxim”, explica Verger.

A la vista d’aquesta, i algunes altres afirmacions contingudes a l’informe municipal, des de MÉS per Palma s’exigeix claretat a nivell polític a l’equip de govern del PP i al batle. “És imprescindible que l’Ajuntament expressi un rebuig frontal de l’ampliació del port del Molinar. L’Ajuntament ha de fer sentir la veu de la ciutadania, exercir les seves competències, i exigir la paralització immediata de la tramitació a l’APB”, afirma Verger.

En aquest sentit Verger recorda que “per autoritzar aquesta ampliació del Molinar l’APB necessita modificar el Pla Especial d’Usos del Port de Palma. I aquesta modificació necessita l’aprovació explícita i positiva de l’Ajuntament. És a dir, sense el consentiment de l’Ajuntament aquesta aberració no és possible. Això és el que han de fer valer Isern i Valls si realment volen defensar l’interès de la ciutat i frenar el projecte d’ampliació”, conclou Verger.