Vidal: “No hi hagut cap intervenció política”

MÉS per Mallorca remarca que malgrat era un contracte menor es va fer amb un procés obert amb plena transparència


La formació ecosobiranista destaca que el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha comparegut de forma voluntària i urgent a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament pes esvair qualsevol ombra de dubte. Vidal ha explicat el detall del contracte menor que el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) ha adjudicat a l’empresa Regio Plus Consulting, una consultora de la qual és apoderat Jaume Garau.

Vidal ha assenyalat que l’assistència tècnica per a l’avaluació anual d’execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) ha de ser, per llei, externa. Per aquest motiu, tal com s’ha fet en anteriors legislatures, el conseller ha explicat s’ha contractat per mitjà d’un contracte menor, amb la diferència que “aquesta vegada s’ha fet mitjançant un procés obert amb plena transparència”, ha assegurat.

L’objecte del contracte menor, tal com ha explicat el conseller de Medi Ambient, era l’assistència tècnica per a les tasques d’avaluació corresponents a l’informe anual d’execució ampliat de l’any 2017 del PDR de les Illes Balears 2014-2020. L’avaluació dels PDR constitueix un requisit legal dels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Per dur a terme aquestes tasques és obligatori contractar una assistència tècnica especialitzada externa a l’autoritat de gestió. Aquest contracte serveix, per tant, per poder continuar rebent ajudes europees per al sector agrari de les Illes Balears, que contribueixen a mantenir aquesta activitat i, per tant, els paisatges típics de la comunitat autònoma.

Vidal també ha deixat clar que es va sol·licitar a tres empreses consultores especialistes en avaluació de fons europeus ofertes per a les tasques d’avaluació. Per donar més transparència al procediment, i tot i que no és exigible per llei, es va publicar l’oferta al Perfil del Contractant del Fogaiba. Per garantir l’eficiència en la utilització dels fons públics es va seleccionar l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic.

“No hi hagut cap intervenció política”, ha subratllat Vidal, que ha recordat l’històric de contractació del Fogaiba i també el fet que en l’àmbit d’avaluació de polítiques públiques, i en concret de les finançades amb fons europeus, el nombre d’operadors que ofereix el mercat és limitat, i per això als procediments de licitació acudeixen habitualment les mateixes empreses.