Vidal: "Aquest Govern compleix amb fets i no paraules amb promeses"

El projecte de l’emissari de Talamanco es realitzarà per emergència, una vegada ho declari el pròxim consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambienta, el 28 de juny


L’empresa pública TRAGSA serà l’encarregada de les obres que s’iniciaran en 30 dies comptadors a la declaració d’emergència i que finançaran el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Vila que enguany aportaran 333.000 euros, mentre que el 2017 aquesta quantitat ascendirà a 666.000 euros i el 2018 999.000. A través d’un conveni l’executiu autonòmic tornarà les citades quantitats tant al consistori com a la institució insular. En aquest cas es comptarà amb dos mesos per justificar que es compta amb el pressupost necessari per tirar endavant l’emergència.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha expressat la seva satisfacció per la declaració d’emergència, que "arregla un problema que existeix des de fa molts d’anys" a la badia de Talamanca.

Armengol ha reconegut que l’executiu ha fet feina "des del primer moment" per trobar una solució als problemes d’infraestructures que pateix l’illa d’Eivissa, i "molt especialment el de l’emissari de Talamanca" donada la seva ubicació, que convertia en un problema "de salut i socioeconòmic" qualsevol incidència que es produïa.

La presidenta ha agraït als veïns la "feina feta per aconseguir que les institucions programin un nou emissari de manera ràpida". En aquest sentit, ha volgut assenyalar la "col·laboració de l’ajuntament i el Consell d’Eivissa" per possibilitar que "es duguin a terme les obres", avançant dues terceres parts del pressupost que "l’executiu tornarà després a ambdues institucions".

En aquesta mateixa línia s’ha expressat Vicenç Vidal que ha subratllat que "aquest Govern compleix amb fets i no paraules amb promeses". En aquest sentit ha recordat que és la segona comissió de Talamanca a la qual assisteix i que s’ha estat fent molta "feina silenciosa" per aconseguir l’emergència i que se’n seguirà fent per millorar les infraestructures d’Eivissa.
El nou emissari tindrà una longitud de 2.026,22 metres, dels quals 1.069,05 seran terrestres i la resta, marítims. La infraestructura podrà suportar un cabal màxim de 4.000 m3/hora, el doble que l’actual, en previsió de la posada en funcionament de la nova estació depuradora d’aigües residuals d’Eivissa que ha adjudicat recentment el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El conseller Vidal ha recordat que la declaració d’emergència és una "situació excepcional" i ha detallat que" tant l’avaluació d’impacte ambiental com a resta de procediments es faran a posteriori". En aquest sentit ha incidit en que "si no s’hagués declarat l’emergència del projecte aquesta tramitació s’hagués allargat fins el 2019, com a mínim i que no es podia esperar tant tal com indiquen els informes emesos" tant per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca com per la Conselleria de Salut, que preveuen possibles i més que probables ruptures de l’emissari de Talamanca, amb risc greu d’afectar el medi marí (les praderies de posidònia) i la salut pública, que ja no es poden prevenir mitjançant intervencions concretes a causa de l’obsolescència del material originari, i constaten la necessitat imperiosa de substituir l’emissari mitjançant un procediment que permeti una intervenció administrativa immediata i urgent. Per això es pot fer ús del mecanisme excepcional de la declaració d’emergència, atès que els informes tècnics ho justifiquen de manera adequada i qualifiquen la substitució de l’emissari d’imprescindible.