Unes 80 famílies es beneficiaran del projecte de suport escolar que posa en marxa l’Ajuntament d’Inca

Amb l’objectiu de minvar el fracàs escolar a Inca, des de l’àrea d’Educació es posa en marxa un projecte de suport escolar per poder donar reforç d’uns 80 alumnes aproximadament


Per poder donar reforç d’uns 80 alumnes i la realització d’aquest pla es contracta a dos mestres. Els usuaris seran del primer curs de l’Educació Secundària Obligatoria – ESO. “Aquesta elecció respon al fet que s’ha cercat un perfil d’alumne molt concret, que és aquell que passa de Primària a un Institut d’Estudis Secundaris, on es produeix l’inici d’una gran part del fracàs escolar i de l’abandó”, ha comentat Alice Weber, regidora d’Educació i Formació.

El projecte contempla el reforç a matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques), de dilluns a divendres en horari d’horabaixes a dues aules que el centre de formació posa a disposició de pla d’Educació. Cada cas, es tractarà de manera individualitzada, per tal cada alumne pugui tenir una millora progressiva i continuï dins el sistema educatiu. “Tot el procés compta amb total coordinació i cooperació entre els tutors dels alumnes i els mestres contractats, així com amb els orientadors dels centres i amb col·laboració amb les educadores de serveis socials en els casos que correspongui” ha explicat Weber. Els usuaris tendran un suport d’entre 1 i 3 hores setmanals, segons la seva necessitat.

La contractació per part de l’àrea de Formació dels dos mestres per la posada en marxa del pla s’ha realitzat a través del Programa de Visibles de la Conselleria de Treball. Cal recordar que aquest projecte facilita que les entitats locals contractin a treballadors de més de 45 anys que duguin almenys 12 (encara que no siguin consecutius) dels últims 18 mesos en situació de desocupació sense cobrar prestació o subsidi. Així, l’Ajuntament d’Inca ha hagut de realitzar una convocatòria i un procés de selecció basat en les competències tècniques per aquest lloc específic. “El projecte té un doble vessant social; per una banda hi ha dues insercions laborals i per l’altra banda s’assolirà poder minvar el fracàs escolar i donar suport educatiu a alumnes sense recursos”, ha explicat Weber.