Una nova llei de Camins Públics regularà aquests espais comuns a Mallorca

El Consell traslladarà la llei a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per a la seva presa en consideració. El Consell de Menorca ha demanat que l’aplicació sigui a totes les illes

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha destacat al ple d’avui que els camins públics "són un patrimoni que és de tothom i volem que tothom el pugui gaudir. La premissa amb la qual hem fet feina és la de recuperar els espais públics de l’illa". Ensenyat, també ha destacat que això "serà possible amb aquesta llei de camins, la primera que s’impulsa a les Balears".

Després del període d’exposició pública, i amb les al·legacions pertinents, el text serà remès al Parlament de les illes. Amb aquesta llei es millorarà i clarificarà el règim sancionador cap a les persones que usurpin camins públics. "És una resposta a la necessitat d’establir un règim jurídic pels camins públics per tal de poder recuperar-los i promoure el seu ús i la seva defensa. També proporciona un marc legal per a rutes d’interès excursionista existents i obri la possibilitat de poder-ne crear de noves", ha explicat el president Ensenyat. Cal destacar que el Consell de Menorca ha demanat que la llei que impulsa el CIM s’apliqui a totes les illes.

El Conseller de MÉS Lluís Apesteguia, ha destacat que la nova llei "contempla l’elaboració de diferents catàlegs de camins que donaran informació i oferiran un control dels camins públics. Els ajuntaments hauran d’elaborar els seus catàlegs on s’inclouran els camins de titularitat municipal. Així mateix, s’elaborarà un catàleg insular que inclourà tots els camins de titularitat del Consell de Mallorca, i també es posarà en marxa un registre insular de camins públics actualitzat de manera contínua i accessible telemàticament".

Els camins públics són una infraestructura viària històrica que permet la circulació dels ciutadans i que forma part del nostre patrimoni. Amb aquesta normativa, no només les institucions podran reclamar un camí com a públic, sinó que també ho podrà fer qualsevol ciutadà o ciutadana.