Una nova eina del Govern permetrà una anàlisi exhaustiva de l’impacte del turisme en l’economia balear


El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, han presentat avui les noves eines estadístiques "Marc Input-Output" i "Compte Satèl·lit de Turisme".

Com ha explicat el conseller de Treball, l’elaboració de l’anomenat "Marc Input-Output" (MIO) es durà a terme a través de l’Ibestat i l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). El MIO és un instrument estandarditzat a escala internacional per a realitzar anàlisis detallades de l’economia d’un territori, "una foto real en un moment precís del temps que reflecteix les interconnexions dels diferents sectors productius de la nostra economia", com ha explicat Negueruela.

El vicepresident i conseller de Turisme ha detallat que a base de les dades obtingudes del MIO, es podrà redactar el Compte Satèl·lit de Turisme (CST), una eina d’anàlisi econòmica que és un instrument imprescindible per conèixer amb exactitud l’impacte de l’activitat turística en el conjunt de l’economia de les Illes Balears.

"A partir d’ara, les decisions en matèria de política turística estaran fonamentades en dades fiables sobre la realitat. Aquest Govern podrà prendre decisions sobre política turística i sobre política econòmica amb un millor coneixement de la realitat, per tal d’incidir amb més precisió en la redefinició del model econòmic, i per tal d’orientar les nostres decisions a l’interès general", ha dit Barceló. "A més, amb aquesta eina, ens situam a l’avantguarda de l’anàlisi de dades relatives a l’activitat turística en el conjunt de l’Estat", ja que fins ara, només les comunitats autònomes del País Basc, Andalusia, Canàries, Madrid, Castella i Lleó disposen d’un CST.

Com ha explicat el vicepresident, a partir de la CST es pot construir un model que mostri no només els efectes directes del turisme sinó també els indirectes i induïts, possibilitant la realització d’estudis d’impactes passats o futurs, com per exemple:

- Analitzar els beneficis en la despesa turística que ha generat un determinat esdeveniment (competició esportiva, festival..). Es tracta de determinar no només els efectes directes (despesa del visitant) sinó també els indirectes i els induïts. Andalusia realitza aquest tipus d’estudis.

- Realitzar projeccions sobre l’impacte en el consum turístic de la construcció d’un centre de convencions, construir un nou estadi esportiu, albergar un esdeveniment esportiu/festival, etc...

- Realitzar simulacions dels efectes que tindrien diferents polítiques: despeses en promoció turística, inversions en infraestructures turístiques, subvencions al transport aeri, etc.

- Realitzar simulacions dels efectes que tindrien sobre l’economia diferents suposats.

El Marc Input-Output pot ajudar a respondre certes preguntes sobre l’economia balear que avui dia no tenen una resposta actualitzada:

1. Com incideix en el sector proveïdor de llet un augment de les compres efectuades pel sector d’allotjament hoteler? => INTERDEPENDÈNCIES SECTORIALS

2. Com afecta al total de la producció de les branques sectorials balears un descens de la imposició indirecta? O una variació de les cotitzacions laborals a càrrec de l’empresa? => l’IMPACTE DE LES MESURES PRESES

3. Com incidiria en el sector del comerç una pujada futura de la demanda final realitzada per les llars balears? => SIMULAR ESCENARIS HIPOTÈTICS

4. Quina composició té l’estructura del sector industrial balear comparada amb la d’altres regions europees turístiques? => COMPARACIÓ REGIONAL I INTERNACIONAL