Una llei valenta per combatre la degradació del nostre entorn

La nova normativa de residus vol fer desaparèixer la cultura d’usar i tirar


Un text pioner a les Illes Balears per garantir un ús racional de recursos naturals i aconseguir així millorar la qualitat del medi ambient. Aquest és l’objectiu principal de l’avantprojecte de llei de residus i sòls contaminants, que surt a exposició pública aquest dijous i al qual es podran presentar al·legacions durant els propers 30 dies.

Aquesta nova llei vol incidir en la jerarquia dels residus. Què vol dir? Que cerca en primer lloc la reducció de la producció d’aquests residus, la seva reutilització en segon lloc i per últim el reciclatge del que no es pugui reutilitzar. Així es podrà garantir i promoure una major protecció de la salut humana, així com del medi ambient.

La normativa dona unes eines concretes per arribar a complir els objectius que marca la Unió Europea, com la reducció per a 2020 d’un 10% dels residus generats i d’un 20% al 2030. És necessari acabar amb una problemàtica que té unes conseqüències mediambientals devastadores: l’abandonament de residus al medi natural, especialment plàstics, a la mar i el litoral. I per això cal establir una sèrie d’accions que impliquin a tota la societat.

Horitzó 2020

Les bosses de plàstic hauran de desaparèixer dels comerços al 2019, tot i que hi haurà algunes excepcions. Per a 2020, les vaixelles de plàstic d’un sol us hauran de ser substituïdes per compostables i s’evitarà la venda de productes que tinguin microplàstics o nanoplàstics, a més de les versions no recarregables d’encenedors, maquinetes d’afaitar o cartutxos i tòners d’impressora.

Durant el mateix any, les càpsules de cafè no reciclables hauran de deixar pas a les compostables i, d’igual manera, només es podran comercialitzar canyetes, bastonets per a les orelles i de caramels que estiguin fabricats amb materials compostables. Les tovalloletes humides, per la seva banda, hauran d’anar acompanyades d’informació sobre els efectes que tenen damunt el medi ambient.

En matèria de prevenció de residus, la llei cerca la implicació de les institucions públiques i les privades, a més de la de la ciutadania. Es promourà la instal·lació de fonts d’aigua potable i es prohibirà la venda de botelles d’un sòl ús en les institucions públiques. En els esdeveniments públics que comptin amb suport de les institucions s’hauran d’implantar alternatives a la venda i distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús. Per la seva banda, els establiments d’hoteleria i restauració oferiran sempre la possibilitat de consum d’aigua no envasada, de forma gratuïta i complementària.

La normativa fomenta la recollida separada de residus en origen que hauran de tenir tots els establiments públics i privats i els ens locals, en un termini de dos anys, hauran d’oferir la recollida diferenciada de matèria orgànica compostable, oli vegetal usat, residus tèxtils i residus perillosos, tots ells d’origen domiciliari. A més, des de l’entrada en vigor de la normativa quedarà prohibida la importació de residus en destinació a plantes de tractament públiques ubicades en territori de les Illes Balears.

La llei també contempla accions per frenar el malbaratament alimentari. Es crearà un codi de bones pràctiques per a la seva reducció i es prohibirà l’eliminació d’aliments en bon estat per part dels comerços i punts de venda. A més, el menjar cuinat sobrant de menjadors escolars, hospitals, residències i grans col·lectius, entre d’altres, es podran donar a menjadors socials i a aquells particulars que ho necessitin prèvia harmonització de la normativa sanitària. Els restaurants i hotels hauran de facilitar als seus clients, si així ho desitgen, les restes d’aliments no consumits.

La transparència és també un altre aspecte fonamental de la normativa. A més d’incloure el concepte de «qui contamina paga», exigeix transparència de les tarifes, taxes i preus públics de recollida i de tractament. En aquest marc es crea el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears i aquests productors estaran obligats a elaborar i remetre al Govern un estudi de minimització en la producció de residus cada quatre anys, a excepció dels que generin menys de 10 tones l’any. A més, els gestors de residus registrats, siguin perillosos o no, estaran obligats a presentar, les dades relatives als residus produïts i gestionats durant l’any anterior.