Una llei per rellançar la indústria i crear llocs de feina de qualitat

La normativa, presentada pel diputat Miquel Àngel Mas, preveu un Pla Director de Promoció Industrial dotat amb l’1% dels Pressuposts de la CAIB (uns 40 milions)


El Grup Parlamentari MÉS ha registrat una proposició de llei per rellançar la indústria, amb l’objectiu de redefinir el model econòmic del país i crear llocs de feina de qualitat i estables. Així ho ha explicat avui el diputat Miquel Àngel Mas, que ha remarcat que el sector industrial és estratègic per la seva incidència en la productivitat, perquè és clau per generar recerca i innovació i perquè crea ocupació estable i de qualitat.

Mas ha recordat que en aquests moments a Europa està guanyant terreny el paradigma de la reindustrialització, ja que “les societats més industrialitzades han estat més resilients davant la crisi econòmica”. És per això que les institucions de la UE s’han marcat com a objectiu que en l’any 2020 el pes del sector industrial europeu sigui del 20% del PIB, quan actualment és del 15%. A les Illes Balears és aproximadament del 7%.

El diputat del Grup MÉS lamenta que en les nostres illes hagin patit “una autèntica contrarevolució industrial” els darrers 10 anys, que han provocat que s’hagi passat de 75.000 treballadors en el sector a només 25.000. A més, la indústria és l’únic sector econòmic que no va créixer l’any 2013, i enguany va pel mateix camí. “I mentrestant, el Govern no té cap pla industrial: resulta lamentable la poca atenció que aquest Govern dedica a la indústria”, es lamenta.

Davant això, Mas proposa una llei per fixar el marc normatiu del sector industrial i per impulsar-ne el desenvolupament. L’objectiu és fer créixer “un pol industrial potent” que complementi el turisme (que ha de continuar tenint un pes important dins l’economia balear). El diputat del Grup MÉS explica que aquest pol industrial ha de prioritzar diversos sectors estratègics: la societat del coneixement, el sector audiovisual, la construcció (orientada cap a la rehabilitació, l’eficiència energètica, el moble...) i el sector agroalimentari. A banda de la recuperació dels sectors industrials tradicionals.

La llei preveu l’elaboració d’un Pla Director de Promoció Industrial de les Illes Balears, que haurà d’estar dotat amb una partida anual de l’1% dels Pressuposts Generals (que correspondria amb uns 40 milions d’euros, amb el pressupost actual). Aquest pla inclourà plans específics per a cada illa. La llei també permetrà que el Govern identifiqui Projectes Industrials Prioritaris que tindran facilitats administratives, d’ajudes, etc.

Miquel Àngel Mas ha apuntat que altres comunitats autònomes han aprovat lleis d’indústria similars, com ara Aragó, País Basc, Galícia o Castella i Lleó, i són moltes més les que han elaborat plans d’indústria per impulsar el sector.

En aquest enllaç trobareu la proposició de llei d’indústria presentada pel Grup MÉS