Una llei per declarar la Mediterrània lliure de prospeccions

Aliança Mar Blava ha elaborat la proposta per encàrrec de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca


El conseller Vicenç Vidal ha explicat el motiu de l’encàrrec: “cada victòria representa també una nova amenaça”, ha manifestat, recordant que els arxivaments dels projectes d’Schlumberger al golf de Lleó i de Cairn Energy al golf de València poden ser substituïts per uns de nous. Per això, ha subratllat, “calia un instrument més fort per fer front a tots els projectes actuals i futurs”.

La llei “s’estructura en un article, una disposició addicional i una disposició transitòria, i prohibeix l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs, o altres substàncies minerals, en el medi marí de la mar Mediterrània sobre el qual l’Estat espanyol tingui jurisdicció”, tal com ha detallat Carlos Bravo. També "prohibeix en aquest espai marí l’exploració per mitjà d’adquisicions sísmiques, sigui quina en sigui la finalitat, excepte en el cas que estigui científicament demostrat que s’utilitzen tecnologies completament innòcues per al medi marí".

La disposició transitòria estableix que la Llei és aplicable a totes les sol·licituds d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o d’adquisicions sísmiques que no hagin estat resoltes quan la Llei entri en vigor, i la disposició addicional, que les explotacions d’hidrocarburs compreses en la Llei que s’hagin concedit abans que la Llei entri en vigor, romanen vigents fins que s’extingeixen, i no poden ser objecte de cap pròrroga.

L’exposició de motius recorda que l’Estat espanyol forma part de la majoria dels acords internacionals de protecció de la Mediterrània i que, com a membre de la Unió Europea, ha adaptat el sistema jurídic a les normes comunitàries de protecció de la biodiversitat, com la Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat i geodiversitat i la de protecció del medi marí. La primera, de fet, va crear la figura d’àrea marina protegida, i la segona, la Xarxa d’Àrees Marines Protegides d’Espanya. A tot això s’afegeix la proposta de zona especialment protegida d’importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del corredor de migració de cetacis que transcorre entre les costes del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, anunciada per l’Estat, a instàncies d’Aliança Mar Blava i el Govern de les Illes Balears, en la passada 19a Conferència de les Parts del Conveni de Barcelona, que va tenir lloc a Atenes el mes de febrer passat. Aquesta declaració compta amb el suport del Ple del Parlament de les Illes Balears, que en la sessió del passat 16 de febrer va aprovar, de manera unànime, una declaració institucional en què insta el Govern espanyol a la declaració del ZEPIM i a l’aplicació immediata d’un règim preventiu de protecció en aquesta àrea i de mesures de reducció del soroll submarí.

A més del Parlament de les Illes Balears, s’han afegit a aquesta petició el Govern de les Illes Balears (en la reunió del Consell de Govern del 27 de maig passat), la Generalitat de Catalunya (mitjançant un acord del 19 de juliol), els consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, més de deu ajuntaments de les Illes Balears i, més recentment, l’Ajuntament de Barcelona.

La proposta es presentarà a tots els grups parlamentaris i s’haurà d’aprovar al Parlament autonòmic per després debatre’s al Congrés dels Diputats, on l’hauran de defensar tres diputats de la Comunitat Autònoma.