Una llei de comerç que defensa el Petit Comerç

El Parlament ha aprovat avui la modificació de la llei amb el consens de tots els grups excepte Ciutadans i del PP.

JPEG - 76.2 kB
imatge: melicotó

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar ha recordat que la Llei del 2014 va derogar l’anterior Llei de Comerç del 2009 que adaptava la del 2001 a la Directiva de Serveis. Campomar ha remarcat que durant la passada legislatura de majoria absoluta del PP a la nostra comunitat autònoma i a l’Estat i en els dos anys de la Llei 11/2014 del PP a Balears la implantació de grans superfícies comercials es va realitzar "sense traves, els dies d’obertura en festius, els horaris comercials i la declaració de zones de gran afluència turística ZGAT es varen ampliar sense quasi requeriments i sense tenir en consideració les demandes del petit comerç i de les petites i mitjanes empreses", ha criticat la diputada ecosobiranista.

MÉS per Mallorca defensa el model de comerç urbà de proximitat , que implica sobretot una vinculació amb el residencial. "Volem el comerç situat a on viu la gent i, per tant, un model que s’oposa sense dubtes a la implantació de grans superfícies comercials". Amb aquest objectiu MÉS per Mallorca, juntament amb MÉS per Menorca, PI, PODEMOS i PSOE, ha presentat una proposició de Llei de modificació de la Llei 11/2014 per la via d’urgència que ha passat el tràmit parlamentari de ponència i comissió, que es preveu s’ha aprovat avui 13 de desembre de 2016 i que impliquen canvis substancials en cinc aspectes fonamentals:

El més innovador és com s’avaluaran ara els impactes de les grans superfícies i, s’ establiran condicionants per a l’atorgament de la llicència. Es requerirà, abans de la seva autorització un informe favorable dels ajuntaments i consells insulars competents relatiu a la incidència de la implantació de grans establiments comercial sen les infraestructures públiques. "Fins ara els impactes en la majoria de casos han generat costos per a les administracions públiques que van a càrrec de totes i tots en matèria de transport, carreteres, residus o serveis de subministraments . Aquesta situació demandava una resposta clara per tal de defensar els interessos col·lectius per sobre dels interessos privats", ha afirmat Campomar.

El més conegut fa referència al màxim de diumenges i altres festius d’obertura comercial autoritzada que passen dels 16 dies establerts per la llei del PP als 10 dies d’acord amb les demandes del sector del petit comerç.

La modificació de la llei també inclou en la llibertat d’horaris comercials els establiments de l’entorn immediat a mercats i mercadets de venda ambulant autoritzats pels ajuntaments abans de l’entrada en vigor de la llei, en un radi màxim de 300 metres lineals. I s’exclouen, de forma general, com a zona de gran afluència turística (ZGAT) les àrees dels polígons industrials, llevat que l’ajuntament corresponent justifiqui la concurrència d’algunes de les circumstàncies que estableix l’article 22 i també s’exigeix una major precisió del seu abast de manera que la major afluència justifiqui aquesta declaració.

El que també cal destacar és que es dóna una passa més en la participació de les administracions públiques i els agents econòmics i socials i, a la vegada, s’afegeix a les funcions de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç la de conèixer les propostes de declaració de ZGAT abans de la resolució de l’òrgan competent.

S’han rebutjat les esmenes del PP i C’s que anaven encaminades a suprimir la mesura d’exigir informe favorable dels ajuntaments i consells insulars competents relatiu a la incidència de la implantació de grans establiments comercials en les infraestructures públiques, de mantenir els 16 diumenges i altres festius d’obertura comercial autoritzada en lloc dels 10 que proposam i de no excloure els polígons industrials de forma general com a ZGAT.

Aquestes mesures van encaminades a donar el suport al petit comerç que sempre ha defensat MÉS per Mallorca, "com a element dinamitzador dels nostres barris dels nostres pobles i de la nostra cultura com a poble i, a la vegada, establim mesures de fre a la implantació indiscriminada de grans establiments comercials que s’han autoritzat sense condicionants que protegeixin els interessos de la col·lectivitat".