Una Internet millor, més segura

ODDM, IBJove, Convivèxit, ISPIB i Fundació Bit han treballat de manera conjunta, col·laborativa i transversal en aquesta iniciativa


L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor se suma a la commemoració del Dia Internacional de la Internet Segura 2016, juntament amb l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) i la Fundació Bit. Es tracta d’una iniciativa europea que enguany commemoren més de 100 països de tot el món i duu per lema “Implica’t en una Internet millor, més segura”. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa internacional és promoure l’ús responsable i segur de les noves tecnologies; especialment, l’ús d’Internet i els dispositius mòbils entre els menors i els joves.

Coincidint amb aquest dia, però amb la intenció de donar-li continuïtat al llarg de tot l’any, el Govern de les Illes Balears ha elaborat tot un seguit d’actes i material destinat a alumnes, pares i mares i professors per implicar els infants i els joves en la necessitat de fer d’Internet un espai de tolerància, respecte i inclusió.

Les actuacions presentades avui a l’IES Binissalem prenen com a base una de les principals preocupacions tant de les famílies com de la comunitat educativa: el ciberassetjament a les xarxes socials. La protecció dels menors i els joves i la formació tant de pares i mares com del professorat han fet que l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor hagi organitzat, juntament amb l’IB-Jove, Convivèxit, la Fundació Bit i el Programa de Policia Tutor, activitats dirigides a informar-los i formar-los sobre els perills i els beneficis derivats de l’ús d’Internet i els dispositius mòbils, així com dotar-los d’eines per detectar, denunciar i corregir situacions de ciberassetjament.

Documents adjunts