Un nou model econòmic sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu és possible

L’Ateneu Pere Mascaró i les fundacions Emili Darder i Gabriel Alomar presenten un full de ruta per obrir un debat i promoure el canvi


Amb l’objectiu de crear un grup de treball que pugui construir un discurs d’alternativa estratègica econòmica, social i ecològica d’esquerres a les nostres Illes, les fundacions Ateneu Pere Mascaró, Emili Darder i Fundació Gabriel Alomar han fet feina un any en el document "Un nou model econòmic, sostenible, competitiu, cooperatiu i inclusiu". El document ha estat presentat avui pel Bernat Riutort de la fundació Emili Darder, Carles Manera, de la Fundació Gabriel Alomar i Josep Valero, de l’Ateneu Pere Mascaró.

"Volem crear un grup amb les nostres fundacion i també amb gent independent per promoure el debat i el consens que es podria anomenar, Col·lectiu Alternatives, amb el compromís de fer feina continuada", ha assenyalat Josep Valero. Per la seva banda Carles Manera, exconseller d’Economia ha exposat els 4 principals objectius d’aquesta iniciativa. El primer seria l’anàlisi de la situació econòmica i social, el segon contribuir a posar els fonaments sobre els quals aixecar un model sostenible just, el tercer agrupar les diferents sensibilitats d’esquerres i trobar sinergies i quart rebutjar l’immobilisme del present. "Una idea cabdal és la importància de les administracions públiques en el lideratge d’un canvi de model de creixement, amb els agents socials, els sindicats i les patronals. I és que el mercat tot sol no arreglarà els problemes que tenim". En aquest sentit, també s’ha manifestat Bernat Riutort qui ha remarcat que "s’han de redreçar les condicions de l’actual model en relació a la precarització laboral i al col·lapse mediambiental". Per tot el que s’ha exposat, el Col·lectiu Alternatives intentarà obrir aquestes reflexions a la societat.

Segons els tres representants de les fundacions, enguany és un any de reflexió i de debat, l’any que ve hauria de ser un any estratègic i el 2018 l’any per aplicar mesures concretes.