Un Decret de Protecció de la Posidònia fet des de la participació i el consens

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha obert el procés de consulta prèvia del Decret sobre la Protecció de la Posidònia, que finalitza el 22 de març.

MÉS per Mallorca considera que per avançar cap a una nova democràcia i per evolucionar com a societat és imprescindible tenir en compte la ciutadania i revertir el mecanisme Decret-Llei a que tant ens va acostumar el Govern del PP. Per això, cosidera indispensable generar i promoure processos oberts de participació ciutadana que motivin i impliquin a la població tant per a la millora del seu entorn, com per contribuir a fer de la política una activitat més propera i accessible.

En aquest mateix sentit, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha obert el procés de consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret sobre la protecció de la posidònia oceànica a les Illes Balears. Els ciutadans i ciutadanes que així ho vulguin, podran fer seves aportacions, també de manera telemàtica (http://participaciociutadana.caib.es) fins al dia 22 de març.

El desplegament d’aquest Decret representarà un avenç i un precedent en la conservació de la posidònia, ja que en l’actualitat no hi ha cap altra comunitat autònoma de la Mediterrània espanyola que hagi elaborat aquesta normativa.

Aquest Projecte de decret no és l’únic que la Conselleria té obert a la participació ciutadana. També es troben en consulta pública prèvia el Projecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, l’esborrany de les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, la reducció o la gestió de residus i l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei agrària.