Un aeroport al servei del país. Preguntes i respostes.

Qui s’encarrega de la gestió de l’aeroport de Palma?
AENA S.A. és qui s’encarrega de la gestió dels aeroports estratègics de l’Estat espanyol, entre ells, el de Palma. AENA és una societat mercantil que a principis del 2015 es va privatitzar parcialment. Ara, un 51% del seu capital és de propietat pública, concretament de l’empresa pública estatal ENAIRE. El 2016 ha tengut uns beneficis de 1.164 milions d’euros, un increment del 39,6% respecte a l’any anterior.

Així, són rendibles els aeroports de Palma?
Precisament, els aeroports de Palma, són els més rendibles de tot l’estat. Els beneficis dels aeroports de Palma d’aquest 2016 han estat de més de 200 milions d’euros, una xifra molt superior a allò que l’Estat destina al compliment del descompte de viatges per a residents, i fins i tot superior a la inversió territorialitzada a Balears a través dels Pressuposts Generals de l’Estat.

Qui decideix com es gestionen aquests aeroports?
La seva gestió es decideix a Madrid, a un Consell d’Administració. La capacitat de decisió que tenen les institucions autonòmiques, insulars i local és gairebé nul·la a pesar que els aeroports són una eina estratègica tant a nivell de mobilitat, com a nivell econòmic, per a la nostra terra i els seus habitants. Per posar només un exemple: resulta que té més capacitat de decisió un fons d’inversió de les Illes Caiman que controla el 4% de les accions d’AENA, que no pas les Illes Balears i les seves institucions.

Per què es diu que els aeroports són una eina estratègica?
El caràcter fortament insular de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears implica que els ports de les diferents illes i especialment els aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa siguin d’importància estratègica, ja que es configuren com les úniques vies de comunicació per canalitzar el trànsit de passatgers i mercaderies entre les illes, i entre les illes i l’exterior. Les Illes Balears són totalment dependents del transport aeri: el 98% dels visitants de les Illes Balears accedeixen a l’arxipèlag per via aèria.

Aena ha anunciat que vol ampliar la capacitat de l’Aeroport de Son Sant Joan. Què suposa aquest increment?
Segons les informacions aparegudes en premsa, AENA pretén passar de les 66 operacions per hora actuals a 80, i créixer un 21% abans de l’any 2021.

Ha demanat el consentiment del Govern de les Illes Balears per fer aquesta ampliació?
No. I és imprescindible que la gestió dels aeroports de les Illes Balears vagi en consonància amb el objectius del model turístic desitjat, la desestacionalització, així com a satisfer les necessitats de trànsit de la població resident.

I què diu AENA?
AENA/Enaire i el govern d’Espanya han fet cas omís als nombrosos pronunciaments del Parlament de les Illes Balears i altres institucions d’arreu de la nostra comunitat pel que fa a la necessària cogestió aeroportuària, recollida també al nostre Estatut.

I què farem?
Per començar, MÉS per Mallorca presentarà en els propers dis una Proposició No de Llei (PNL) al Parlament que:

• Manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol ampliació de les pistes de l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la capacitat de passatgers i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a pactar amb el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars els termes de la rebaixa de les taxes aeroportuàries anunciada recentment.
• Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a no dur endavant cap actuació important als aeroports de les Illes Balears que no compti amb el suport de les nostres institucions.
• Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a vetllar pels drets dels treballadors i treballadores dels diferents serveis públics dels aeroports de les Illes Balears i garantir que s’evitin situacions d’explotació i precarietat.
• Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire, en compliment de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a avançar amb les nostres institucions de manera clara i decidida cap al co-govern dels nostres aeroports, començant per decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats pels aeroports del nostre territori en tot allò que tengui a veure amb reduir els impactes negatius tant socials com mediambientals generats per l’activitat turística.
• Insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a traspassar a la CAIB d’una vegada per totes l’aeròdrom de Son Bonet, a Marratxí.

També impulsarem accions i mobilitzacions conjuntes amb la societat civil per reclamar que volem un aeroport al servei del país i de la seva gent.