Turisme és incapaç de traduir les inversions hoteleres en economia productiva

David Abril posa de manifest que el conseller ven fum en relació a les inversions per reformar hotels i no sap com fer complir el compromís que els augments de categoria impliquin augments de plantilla


El Grup Parlamentari MÉS ha posat de manifest avui al Parlament la incapacitat de la Conselleria de Turisme de traduir les inversions hoteleres en economia productiva. El diputat David Abril ha demanat: “Com es tradueixen les inversions hoteleres tan anunciades per la Conselleria en economia productiva? O, en altres paraules, què fa la Conselleria per generar prosperitat compartida?”.

Abril ha demanat quines garanties hi ha que els guanys de les inversions estrangeres, com ara la xinesa a l’hotel Valparaíso, es reinvertiran en mantenir aquí l’estructura productiva (en compte de transformar-les en operacions immobiliàries).

Respecte a les reformes, ha criticat el “ball de xifres”: el conseller va dir, en la seva primera compareixença al Parlament, que s’havien invertit 400 milions en reformes hoteleres (Delgado xerrava de 250 milions l’octubre passat). Idò bé, en una resposta per escrit a una pregunta parlamentària la Conselleria llista el cost dels projectes de reforma hotelera en un total de 92 milions (86 milions aprovats pels ajuntaments).

Finalment, i malgrat l’anunci de la Conselleria que més de 200 augments de categoria han d’implicar la contractació de més personal, des de Turisme han estat incapaços d’explicar com pensen contrastar que aquests augments de plantilla es materialitzaran ni què pensen fer per afavorir-ho.

(Adjuntam les respostes de la Conselleria de Turisme al Grup MÉS en relació a aquestes qüestions).

Documents adjunts