Turisme adjudica projectes de millora a 34 municipis de Mallorca amb una inversió total de 25 milions d’euros

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics hi aportarà un màxim de 15,5 milions, més 9,4 milions de finançament propi per part dels ajuntaments, distribuïts en 49 projectes d’innovació, millora i sostenibilitat de l’oferta turística


El 64% de municipis de l’illa de Mallorca executaran projectes per un valor de més de 24,9 milions d’euros en la convocatòria d’enguany de projectes d’inversió i actuacions per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística. La selecció, que té com a destinataris els ajuntaments de l’illa, multiplica gairebé per cinc la quantitat de la darrera convocatòria de 2014.

En total s’han adjudicat 49 propostes d’actuacions. 15 dels 34 municipis que han fet propostes en aquesta convocatòria han presentat dos projectes cadascun (el màxim previst a la convocatòria). La Junta del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT) ja ha realitzat la baremació dels projectes i avui s’ha publicat l’adjudicació al BOIB.

Els municipis, que cofinancen un mínim d’un 20 per cent de les actuacions, han presentat propostes per incrementar la qualitat de l’oferta turística, potenciar el patrimoni, per rehabilitar edificis i zones d’interès dels visitants, així com fomentar activitats que persegueixin diversificació i desestacionalització de l’oferta turística, com la millora de les infraestructures de rutes cicloturístiques o de la senyalització d’itineraris i punts d’interès. Les inversions del CBAT pretenen donar un impuls especialment a la oferta turística de l’illa fora dels mesos d’estiu.

Els projectes seran cofinançats pel fons del Consorci Borsa d’Allotjaments per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (fins a un màxim del 80 % de cada projecte), i pels ajuntaments (que contribuiran amb un mínim del 20 % de cada projecte). Cada ajuntament ha pogut presentar fins a dos projectes. L’import màxim finançat pel Consorci és de 500.000 euros per projecte.

Els projectes aprovats a la convocatòria de 2014 estan ja executats, o en fase d’execució, per la qual cosa el Govern considera necessari un nou impuls a la selecció de projectes que millorin l’oferta turística de l’illa de Mallorca per tal d’allargar la temporada i estimular l’economia i la creació de llocs de feina més estables, especialment els mesos d’hivern, primavera i tardor.

El CBAT és l’òrgan gestor de les places turístiques a l’illa de Mallorca. Hi formen part el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i els agents socials i econòmics del sector turístic.

Com a novetat enguany, s’han introduït criteris de puntuació per tal d’assegurar el compliment d’un sistema objectiu i d’idoneïtat en l’elecció dels projectes. Els criteris de valoració s’han dividit en dos blocs:

- Un primer, basat en l’estudi del projecte, d’acord amb la justificació de la intervenció i el caràcter del projecte. S’ha puntuat especialment la necessitat, la repercussió i la singularitat, a més del foment del producte turístic, la innovació i recerca, l’accessibilitat universal i la sostenibilitat.

- En un segon bloc, la puntuació s’ha adjudicat de manera proporcional a partir de fórmules matemàtiques. S’ha puntuat l’aportació econòmica extra de l’ajuntament sol•licitant, l’acreditació d’un pla de turisme municipal, el percentatge d’empreses de la població adherides al Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (Sicted), el nombre de places adquirides, la inversió turística realitzada i el nombre de places d’habitatge vacacional.

En aquest enllaç es troba el llistat complet de projectes adjudicats.