Tren Manacor-Artà: el Govern, contra el PP (o “donde dije digo, digo Diego”)

La liquidació de la línia ferroviària de Llevant contradiu de manera flagrant resolucions parlamentàries aprovades pel PP i intervencions de destacats dirigents conservadors

JPEG - 8.3 kB

El Consell de Govern va liquidar divendres el tren Manacor-Artà, tot renunciant a aquesta línia ferroviària, i també a les inversions ferroviàries estatals que ens corresponen per justícia (però que el Govern espanyol no sembla gaire predisposat a complir). Amb aquesta decisió, el Consell de Govern va clarament contra el discurs del PP en el Parlament. La liquidació de la línia Manacor-Artà i la renúncia a les inversions estatals en matèria ferroviària contradiuen, com a mínim, un acord del Parlament adoptat per unanimitat fa just un mes i mig, i les declaracions de l’actual portaveu parlamentària del PP, Mabel Cabrer, que va defensar a la tribuna (durant la passada legislatura) la continuïtat del tren no ja a Artà, sinó a Cala Rajada.

Text de la resolució aprovada pel Parlament el passat 5 de març de 2013 (BOPIB de 15 de març de 2013):

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a respectar el Pla Director Sectorial de Transports vigent, aprovat pel Decret 41/2006, de 28 d’abril, i a no renunciar a les inversions que s’hi preveuen”.

Fragments de la intervenció de Mabel Cabrer (PP) en el debat parlamentari d’una PNL del PP sobre transport ferroviari, durant la passada legislatura (BOPIB de 13 novembre 2007):

“Parlam evidentment de la línia a Cala Rajada, amb el soterrament al seu pas per Manacor. Malgrat nosaltres vàrem instaurar el bus+tren de tota la comarca de Manacor, que la veritat és que ha funcionat bé, evidentment necessitam la substitució per la prolongació del tren fins a Cala Rajada, no només fins a Artà, com ara pareix, de forma sorprenent, que vostès parlen, sinó fins a Cala Rajada, i que, a més, sigui la continuïtat per dins Manacor, això implica soterrar el tren per dins Manacor, la qual cosa evidentment és una obra complexa, però és la garantia indiscutible que el servei sigui el lògic de donar més servei a moltíssimes més gent. No hem de fer per tant les coses a mitges com es va fer en el seu moment amb el tren a Manacor, amb una via única i no doble (…)”.

“Per tant, què demanam? Demanam un conveni amb una quantia concreta, la qual és el 2% de l’actual Pla d’infraestructures de transports, la qual cosa és el que sempre hem mantengut dins aquest Parlament. Parlar d’un 2% del PEIT suposa parlar de 2.069 milions d’euros, donat que el PEIT actual té una durada molt més llarga, una durada de 15 anys, del 2005 al 2020 i una inversió del PEIT només en materia ferroviària per a tota Espanya de 103.000 milions d’euros. Per tant, aquesta xifra del 2%, aquests 2.069 milions d’euros suposarien anualment per a les Illes Balears una quantitat aproximadament de 140 milions d’euros, una quantitat, precisament, molt dins la línia del que més o menys nosaltres necessitam si volem afrontar els projectes del Pla de transport aprovat”.

PDF - 35.6 kB
PDF - 146.2 kB