Tejerina impedeix la intervenció de Vicenç Vidal al Consell de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea.

"Mentre que Europa ens havia autoritzat fins i tot a expressar-nos en català, l’Estat no ens ha deixat ni parlar", ha lamentat el conseller.

El conseller Vicenç Vidal, no ha pogut defensar al Consell de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea, la postura comuna que havien consensuat les comunitats autònomes sota el lideratge de les Illes Balears, que aquest segon semestre de l’any té la responsabilitat de coordinar-la i defensar-la.

Tot i que des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i pesca s’havien posat en contacte amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en dues ocasions per sol·licitar l’ús de la paraula en la cita d’avui, la ministra en funcions, Isabel García Tejerina, ha decidit no concedir-li tot i que no ha consumit tot el temps del qual disposa l’Estat en el Consell de Ministres.

De fet, la ministra no ha volgut participar en el debat sobre la protecció del medi marí quan les comunitats autònomes havien acordat tractar l’afectació dels renous a la mar i la incidència en aquest àmbit dels micro plàstics i de la contaminació, que provoquen la pèrdua de biodiversitat marina i costanera.

El conseller Vidal ha lamentat l’oportunitat perduda i que "mentre Europa ens havia autoritzat fins i tot a expressar-nos en català, l’Estat no ens ha deixat ni parlar". El 19 de desembre, que tindrà lloc un nou Consell de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea, en aquest cas a Brussel·les, pot ser una nova ocasió per defensar la postura comuna de les autonomies, que seguirà liderant les Illes Balears.

El Centre Balears Europa ha ajudat a coordinar tot l’operatiu amb la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus i el seu titular, Sebastià Sansó.