Suport a la reivindicació del Dia Mundial de la Salut Sexual


MÉS per Mallorca comparteix els motius per a la celebració del Dia Mundial de la Salut Sexual, que es commemora demà dia 4 de setembre. Un dia que demana que la societat en general reflexioni que la sexualitat de les persones es quelcom més complexa que la reproducció i que les malalties que es poden tenir. La sexualitat forma part de la nostra vida i els poders públics tenen que procurar posar els mitjans perquè les persones puguin tenir al seu abast tots els mitjans per a gaudir de la felicitat de la vida, i amb això també la sexualitat és essencial.

Les persones tenim dret a la llibertat sexual, cadascú pot gaudir de l’erotisme com vulgui, sense coercions, tot lo que sigui segur, consensuat i sa es pot viure amb alegria i sense remordiments. Això inclou els següents drets:

- Dret a l’autonomia, la llibertat i seguretat sexuals, a decidir sobre el nostre cos.

- Dret a la privacitat, ningú pot traficar amb imatges d’un altre persona, sense el seu consentiment.

- Dret a la presa de decisions reproductives lliures, amb l’accés als mètodes anticonceptius de manera lliure, amb informació i formació prèvies.

- Dret al coneixement científic. La informació sexual ha d’estar generada per investigació lliure i ètica i transmesa per tots els mitjans de comunicació social.

- Dret a la formació integral, inclosa dins els programes educatius, com un component essencial i vital de la persona.

- Dret a l’atenció a les malalties que tenen que veure amb l’activitat sexual, d’una efectiva de prevenció i tractament.

MÉS per Mallorca defensa els drets expressats, i per tant considera urgent:

1.- Que el Govern espanyol no aprovi el projecte de llei que deroga el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en terminis, una llei que atempta contra el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, que encara que ara no es parla ho tenen per allà amagat.

2.- Compliment estricte de la legislació sobre violència de gènere amb severes sancions per les declaracions masclistes. Castigar severament la trivialització de la violència contra les dones.

3.- Campanyes de formació i d’informació sexual, informant de la llibertat que tots tenim per a gaudir del nostre cos, i de les maneres de fer-ho de manera responsable.