“Son Espases és un dels casos de corrupció més greus del Govern del PP 2003-2007. Podem parlar de delinqüència organitzada”

El Grup MÉS apunta que amb el conjunt de casos de corrupció del Govern Matas es compleixen 10 dels 11 criteris amb què la Unió Europea delimita el concepte de ‘crim organitzat’ (i en basten 6)

Fina Santiago presenta les conclusions de la comissió de Son Espases: “tot estava dissenyat perquè la ubicació i la construcció del nou hospital fos una decisió política des de dalt, i no tècnica”


El Grup MÉS ha registrat avui les conclusions en relació a la comissió d’investigació de Son Espases. La portaveu del grup en aquesta comissió, Fina Santiago, conclou que hi ha molts indicis que apunten que es varen cometre no només irregularitats administratives en els processos de selecció dels terrenys i d’adjudicació del contracte, sinó també diferents delictes de corrupció política en aquest cas i en d’altres que s’han posat de manifest en el decurs de les compareixences (ús d’informació privilegiada, tràfic d’influències, pagament de comissions il·legals, relacions empresarials de càrrecs polítics amb empresaris de l’UTE de Son Espases, donacions il·legals al PP, finançament il·legal de la seu del PP...).

Santiago s’ha mostrat convençuda que “el cas Son Espases ha sigut un dels casos més vergonyosos de la corrupció política que va caracteritzar la legislatura 2003-2007, presidida pel Sr. Matas”. I afirma que “el conjunt de tot els casos de corrupció lligats amb el Partit Popular durant la legislatura 2003-2007, alguns amb condemnes fermes i altres amb processos judicials oberts, com és el cas de Son Espases, apunten que hi ha suficients indicis per parlar de delinqüència organitzada”.

Segons La Unió Europea (Enfopol,161/1994) es pot delimitar conceptualment el crim organitzat sobre la base d’onze criteris, dels quals s’han de complir al manco sis (obligatòriament els números 1, 5 i 11) per poder considerar que hi ha delinqüència organitzada. Aquests indicadors són:

1- Col·laboració de més de dues persones
2- Distribució de tasques
3- Actuació continuada o per temps prolongant
4- Utilització de formes de disciplina i control intern
5- Sospita de comissió de delictes greus
6- Operativitat a l’àmbit internacional
7- Utilització de violència u altres formes d’intimidació
8- Us de estructures de negocis o comercials
9- Activitats de capital
10- Exercici de la influència
11- Recerca de benefici o poder

L’actuació del PP entre els anys 2003-2007 els compleix tots tret del punt 6, del qual no hi ha indicis.

El Grup MÉS proposa que el Parlament lliuri a la Fiscalia Anticorrupció les declaracions dels següents compareixents:

• Compareixença del Sr. Catalina Cirer Adrover
• Compareixença del Sra. Javier Rodrigo de Santos López
• Compareixença del Sr. Ramonell Fiol
• Compareixença de tots els membres de la mesa de contractació
• Compareixença del Sr. Jaime Mascaro Martorell
• Compareixença del Sr. Miquel Nadal
• Compareixença del Sr. Bartomeu Vicens
• Compareixença de la Sra. Margalida Ensenyat Catalunya
• Compareixença de la Sra. Maria Isabel de Puigdorfila Villalonga
• Compareixença del Sr. Jesús Peinado Ruiz
• Compareixença del Sr. Segui Perelló
• Compareixença del Sr. Mateo Estrany
• Compareixença del Sr. Jesús Peinado
• Compareixença del Sr. Luis Bárcenas

Adjuntam un arxiu d’àudio amb declaracions de Fina Santiago.

Documents adjunts