Som pioners en la conservació de la posidònia del litoral balear

Vicenç Vidal: "El nostre litoral, la conservació de les nostres platges, la qualitat de les nostres aigües i la protecció dels nostres sistemes dunars depenen de la posidònia, a més a més de ser un instrument clau en la lluita contra el canvi climàtic".

Les Illes Balears seran la primera comunitat autònoma en garantir la protecció i la conservació de la Posidònia Oceànica mitjançant un Decret. Es tracta d’un projecte pioner en tot l’Estat, obert a la participació que permetrà preservar el valor marítim i terrestre dels més de 650km2 de praderies de posidònia que hi ha al litoral Balear. "Aquest decret té un objectiu molt clar, garantir la conservació de la posidònia i garantir que els impactes i les pressions que es donen damunt ella no facin que aquest hàbitat corri risc", ha explicat el conseller Vicenç Vidal.

Les Balears són la comunitat autònoma amb més superfície de praderies de Posidònia Oceànica de l’Estat, fet que comporta una especial responsabilitat pel que fa a la seva conservació. En aquest sentit les praderies de posidònia són claus per a la conservació dels hàbitats, de la biodiversitat i són vitals per la nostra societat, "el nostre litoral, la conservació de les nostres platges, la qualitat de les nostres aigües i la protecció dels nostres sistemes dunars depenen de la posidònia, a més a més de ser un instrument clau en la lluita contra el canvi climàtic" ha afegit Vicenç Vidal.

Per altra banda, el Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat Miquel Mir ha destacat que l’increment d’usos a les nostres aigües ha fet aflorar indicis sobre impactes que poden posar en perill l’estat òptim de conservació de la posidònia i que per això és del tot necessària l’existència d’una regulació que compatibilitzi les activitats humanes amb la protecció de l’espècie i l’hàbitat.

El Decret prohibeix sobre posidònia la pesca d’arrossegament, la ubicació d’instal·lacions d’aqüicultura, les extraccions d’àrids, l’abocament de materials dragats, l’abocament de salmorres procedents de dessaladores i el fondeig incontrolat. Així mateix, s’inclouen dins aquest règim les noves instal·lacions i obres sobre fons marins de posidònia i els abocaments derivats d’emissaris o de qualsevol altra activitat. També es regula l’ús que s’ha de fer de les restes de posidònia.

L’esborrany de Decret comença ara un procés de participació previ a la tramitació ordinària. En aquest sentit s’ha enviat als principals interessats (comunitat científica, sector nàutic, grups ecologistes, consells insulars i ajuntaments) perquè hi facin suggeriments i propostes abans de treure la normativa a audiència i a informació pública.