Sensors de ràpida localització augmentaran la protecció de les dones víctimes de violències masclistes

Gràcies a la col·laboració entre la Vicepresidència del Govern i l’IB-Dona, un dispositiu permetrà a les dones que sol·licitin el servei activar una intervenció immediata per part dels agents que intervenen en situacions d’emergència en violència masclista. Aquest col·lectiu serà el primer beneficiari de la pionera xarxa pública de sensorització ‘IoT-IB’, amb tecnologia LoRa (‘Internet de les Coses’), que està desenvolupant l’empresa de telecomunicacions del Govern IBETEC

La Vicepresidència del Govern, a través de l’entitat pública empresarial de telecomunicacions IBETEC, col·laborarà amb l’Institut Balear de la Dona per tal que dintre del primer semestre de 2018 es pugui facilitar a les dones víctimes de violència de gènere un dispositiu a partir de l’ús de sensors de localització que permetin localitzar les dones en situació de risc i poder activar una intervenció immediata.

El Govern va aprovar un Pla de Mesures contra les Violències Masclistes 2017-2020 amb la finalitat d’implicar de forma tranversal totes les conselleries en la prevenció, lluita i eradicació de les violències masclistes. Aquest pla consta de 6 línies estratègiques, de les que en surten 23 objectius i 135 de mesures concretes que formen part del Pacte Social contra les Violències Masclistes, un pacte que a hores d’ara l’han signat més de 4.700 persones i 260 entitats públiques i privades.

En la mesura que s’hi van sumant persones i entitats i què es van detectant noves necessitats i oportunitats, així també es van revisant les mesures que s’ha compromès el Govern a implementar, redefinint-ne alguna i incorporant-ne de noves. En concret, amb l’objectiu d’assegurar una atenció adequada en les situacions d’urgència a les víctimes de violència de gènere l’IB-Dona pretén complementar el desplegament de la línia estratègica 5 d’“Atenció integral a dones que pateixen o han patit violències masclistes i a les seves filles i fills”.

Des de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, a través de l’entitat IBETEC, està implantant una pionera xarxa de sensorització del territori, de baixa velocitat de transmissió, basada en la tecnologia LoRaWAN. Es tracta d’una xarxa per desenvolupar l’anomenat ‘Internet de les Coses’ (‘IoT’, en les seves sigles angleses), que rebrà el nom de ‘IoT-IB’. Aquest projecte permetrà disposar d’una xarxa pública de sensors, que abastarà tot el territori de les Illes Balears, i que estarà dirigida a potenciar el desenvolupament d’iniciatives de gestió a partir de dades reals.

Es tracta de la primera xarxa pública d’aquestes característiques en l’àmbit de l’Estat espanyol, i una de les primeres d’Europa. Actualment, IBETEC està duent a terme el desenvolupament de la plataforma (servidor) de codi obert LoRA que permet integrar i gestionar les dades que es transmeten per la xarxa de sensors. Es preveu que durant el primer trimestre de 2018 aquesta xarxa de sensorització es trobi en una fase molt avançada.

El vicepresident Biel Barceló ha afirmat que aquesta xarxa tindrà múltiples aplicacions, i que està «molt satisfet que la primera aplicació pràctica d’aquesta pionera xarxa de sensorització sigui una mesura per protegir les dones víctimes de violències masclistes».

Un dels projectes d’atenció que el Govern posa a disposició de les dones en situació de risc de patir violència de gènere és el projecte IRIS. Les dones que, de forma voluntària, es donen d’alta en aquest servei passen a formar part d’una base de dades confidencial al Servei d’Emergències de les Illes Balears. La base inclou els números de telèfon de les víctimes amb la finalitat que el servei 112 pugui detectar ràpidament les cridades, localitzar les dones en situació de risc i poder activar una intervenció immediata per part dels agents que intervenen en situacions d’emergència en violència de gènere.

L’any 2016 es varen donar d’alta 148 dones a aquest servei.

En aquest sentit, aquesta xarxa de sensorització del territori esdevé una oportunitat extraordinària per a millorar el servei que actualment es presta, des del projecte IRIS, a les dones que poden patir violència. La utilització de sensors que substitueixin els telèfons suposaran grans millores com: Disposar d’un dispositiu de petit tamany que es pot portar a sobre i que només necessita que es pressioni un botó per aconseguir activar la senyal d’alarma.

El Govern de les Illes Balears vol apostar de forma clara per la prevenció i la proximitat en l’atenció a les dones que pateixen o poden patir violència masclista i, d’una forma clara, vol aprofitar els avenços de les noves tecnonologies per oferir més eines que donin seguretat a aquestes dones.

Així com els telèfons mòbils poden tenir problemes de cobertura en algunes zones del territori de les nostres illes, els sensors garantiran el seu funcionament des de qualsevol punt. Aquest nou sistema, a més, permet la geolocalització exacta de la dona des del moment que activa el sensor mentre que, en l’actualitat, si la dona està fora del seu domicili és necessari que tengui al seu mòbil l’aplicació My112.

Aquesta ràpida localització permet actuar de forma immediata. El sensor serà totalment gratuït per a les dones que ho sol·licitin. En el desenvolupament d’aquest projecte s’haurà de comptar amb la participació de dones que pateixen o hagin patit violència de gènere amb la finalitat que aquest dispositiu respongui al màxim a les seves necessitats reals.

Finalment, l’acord també preveu encarregar a l’Institut Balear de la Dona i a l’IBETEC l’elaboració d’un informe que analitzi la possibilitat de noves accions que aprofitin els avenços de les noves tecnologies per a treballar en l’eradicació de les violències masclistes. Aquestes accions s’hauran d’incloure al Pla de Mesures contra les Violències Masclistes 2017-2020. Les dones víctimes de violència de gènere seran el primer col·lectiu que es veurà beneficiat de la implantació d’aquesta pionera xarxa pública de sensorització. Però n’hi podrà haver d’altres, a mesura que es vagi desenvolupant la xarxa i se’n vagin detectant nous usos potencials a través de la col·laboració amb la resta de conselleries del Govern i amb altres administracions públiques.