Se celebra la tercera trobada del Consell Agrari Interinsular

L’impost del turisme sostenible i el nou REIB foren els temes centrals. Vicenç Vidal incorporà les reclamacions del sector al nou règim especial de les Illes Balears. La lluita contra Xylella fastidiosa, el reg, la comercialització i el valor afegit, prioritaris en l’impost del turisme sostenible.

Els consellers Vicenc Vidal i Catalina Cladera explicaren les incorporacions del sector a la proposta per al nou règim especial de les Illes Balears (REIB) que planteja que es compensi els agricultors i les empreses agroalimentàries de les Illes pels sobrecostos causats per la insularitat. El principi essencial és “a igualtat d’activitat igualtat de cost”, de manera que l’activitat econòmica a les Illes Balears no situï l’arxipèlag en una situació de desavantatge respecte de la mitjana de les altres comunitats autònomes. D’aquesta manera s’hi incorpora el compromís d’incloure el reconeixement de la insularitat en les mesures d’aplicació de la PAC en l’àmbit estatal i una tarifa agrària energètica especial. Entre les mesures fiscals destaquen deduccions de quotes i d’imposts per al sector. A més, atenent les greus dificultats que comporta la insularitat, el Fons d’insularitat de les Illes Balears recollirà inversions relacionades amb el sector (regadius, sector cooperatiu, sanitat vegetal i animal, recerca i innovació, etc.), que hauran de ser complementàries a les estatals.
El nou REIB també proposa compensar el transport marítim i aeri de mercaderies i garantir també el preu dels inputs necessaris per al sector primari en les mateixes condicions que a la resta de l’Estat.
La trobada també ha servit perquè Vicenç Vidal informi sobre els projectes que poden ser finançats amb l’impost del turisme sostenible, “complint amb el compromís adquirit de pactar amb el sector les iniciatives que s’hi presentaran”. En la pròxima convocatòria la Conselleria presentarà “projectes relacionats amb la lluita contra Xylella fastidiosa, el reg amb aigües regenerades i la diversificació, la comercialització i el valor afegit del producte” , ha detallat Vidal. Pel que fa a les iniciatives relacionades amb Xylella fastidiosa s’enfocaran des de dues vessants: “la científica i la de replantació” destinada a cultius vells, abandonats o arbres afectats per la plaga”.