Salut ja coneixia el 2013 les deficiències denunciades pel Síndic de Comptes

Fina Santiago mostra un informe d’Intervenció de la CAIB que assenyalava “incompliments reiterats i sistemàtics de les normes de contractació pública”


El Grup Parlamentari MÉS, durant la compareixença parlamentària del conseller Martí Sansaloni per donar explicacions en relació a l’Informe sobre l’IB-Salut del Síndic de Comptes de l’any 2012, ha posat en evidència la hipocresia dels responsables de la Conselleria de Salut que es varen ‘sorprendre’ del l’Informe del Síndic de Comptes (recordant les paraules del director, Miquel Tomàs: “que a l’espera d’analitzar amb més profunditat el contingut”...). Durant la compareixença la diputada Fina Santiago ha mostrat un informe públic de la Intervenció de la CAIB, amb data de 14 d’octubre de 2013, que ja assenyalava tot un seguit de deficiències que es tornen a recollir a l’informe del Síndic de Comptes.

Un exemple de les deficiències recollides: “S’ha constatat que la gerència del sector sanitari de Ponent gestiona els capítols 2 i 6 de despesa incomplint de manera reiterada i sistemàtica les normes de contractació pública, realitzant adquisicions directes en més del 90% dels casos”. La Intervenció de la CAIB ho considera tan greu que una de les recomanacions que en fa és que “els òrgans de direcció de l’IB-Salut hauran d’analitzar si són nuls de ple dret tots aquells acords adoptats incomplint els principis d’especialitat pressupostària, així com iniciar els procediments adients per determinar la possible existència de perjudicis causats a la hisenda autonòmica i determinar les possibles responsabilitats”.

Per altra banda, el Grup MÉS també ha denunciat la pèrdua d’oportunitats que suposaven els ingressos pel mecanisme extraordinari. En teoria aquest mecanisme havia de servir per ajustar els pressupostes que no hagués partides fora dels pressupostos i deixar a zero els deutes de l’IB-Salut. Doncs l’any 2013, l’IB-Salut ha acabat l’any amb 316 milions pendent de pagaments i 98 milions de creditors dubtosos que no tenen partida pressupostària.

En relació en el mecanisme extraordinari el Grup MÉS ha demanat que s’accelerin el retorn dels doblers pagats inadequadament segons assenyala l’informe del Síndic de Comptes, i que puja a 1.912 milions d’euros degut a irregularitats o pagar factures dues vegades pel mateix.

Compareixença sobre el Pla d’Estiu dels hospitals públics

D’altra banda, el conseller Sansaloni també ha comparegut al Parlament per informar sobre el Pla d’Estiu dels hospitals públics. Fina Santiago lamenta que el conseller no hagi donat dades concretes sobre quants quiròfans i quants llits s’han tancat durant els mesos d’estiu, ni sobre el grau de substitució de les diferents categories. Sansaloni només s’ha referit als llits oberts.