S’ha constituït el Consell de les Fundacions

Les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró han signat el Protocol de col·laboració estable entre ambdues entitats i s’ha constituit el Consell de les Fundacions.

Després d’una estreta col·laboració entre les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró durant els darrers anys i de debatre les diferents maneres de treball en conjunt, el passat dimecres 6 d’abril es va signar el Protocol de Col·laboració estable entre ambdues entitats i es va constituir el Consell de les Fundacions, encarregat d’impulsar i coordinar les tasques a desenvolupar, a partir d’ara, conjuntament.

El Consell format per 21 membres coordinarà les àrees de treball que formen l’estructura de les fundacions:

L’Àrea d’Anàlisi de la Realitat i Elaboració d’Alternatives, que s’organitza per espais de treball: Per un nou model de desenvolupament, Espai d’Història, Espai per un mallorquinisme polític del segle XXI en la perspectiva del sobiranisme a les Illes Balears, entre altres.

L’Àrea de Debat i Divulgació, encarregada de preparar i implementar l’agenda d’activitats públiques: xerrades, presentacions de llibres, audiovisuals, revistes, taules rodones...

L’Àrea de Formació, amb l’objectiu d’organitzar una Escola Oberta a la Ciutadana.

L’Àrea de Relacions Sociopolítiques, s’encarregarà de mantenir relacions amb altres entitats cíviques de les Illes, dels Països Catalans i d’altres pobles de l’Estat espanyol.

L’Àrea de Comunicació, seguirà editant L’altra mirada, que ja arribarà al número 50 i altres publicacions.