S’aprova de forma definitiva la protecció de Can Tàpera

Noguera: “Podem dir que hem salvat 47.000 metres quadrats de zona verda per a Palma”


El Consell de Gerència d’Urbanisme ha aprovat de forma definitiva la modificació del Pla General a l’àmbit de Can Tàpera que permet protegir el 91 per cent de l’àmbit. L’acord es traslladarà al proper ple de desembre i contempla una minva de l’edificabilitat que hi havia.

“Com a equip de govern ecologista, hem protegit i lluitat contra l’especulació”, ha afirmat el batle de Palma, Antoni Noguera. “Avui podem dir que hem salvat 47.000 metres quadrats de zona verda per a Palma, volem una Palma verda i amb proteccions com la de Can Tàpera o Natzaret ho estam aconseguint”, ha dit Noguera. El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, ha explicat que amb la modificació del planejament “salvam un pulmó verd de la ciutat”. Protegim un espai natural de Palma que permetrà que les futures generacions gaudeixin d’un dels nostres boscs.

Nou planejament

La modificació del planejament es va iniciar el gener de 2017 quan el Ple va aprovar de forma inicial la nova proposta. Des de llavors, s’han sol·licitat els respectius informes i s’han resolt les al·legacions que es presentaren. La superfície aproximada de l’àmbit és de 180.000 metres quadrats. D’aquests, 176.000 m² corresponen al turó de Can Tàpera i la seva zona boscosa. Els 4.000 m² restants pertanyien a una unitat d’execució.

Fins a la modificació del planejament, a Can Tàpera hi havia 16.000 metres quadrats de sòl residencial ubicats a la unitat d’execució que permetia entre 170-180 habitatges d’un màxim de quatre alçades. Ara aquest sòl es
reconverteix en rústic i, per tant, es protegeix. Es desclassifica per a la seva protecció.

L’antic planejament permetia una edificabilitat de fins a 31.000 m² al solar entorn de l’antiga residència de Sa Nostra amb un ús de sòl assistencial. Amb la modificació es manté com a sòl urbà, però només es permet un petit increment de la superfície edificada per a poder ampliar l’edifici preexistent. Això suposa que podran construir una franja de cinc metres al voltant de l’edifici, la resta queda com a espai lliure privat. La major part de la parcel·la haurà de quedar com a espai lliure privat mantenint el bosc de pins.

Per últim, es deixen uns 3.400 metres quadrats que es podran destinar a aparcament per ajudar a pal·liar la mancança d’estacionament a la zona. Per poder fer-ho, s’haurà d’expropiar els terrenys.