Reus: "Volem el reconeixement de les malalties professionals que afecten les cambreres de pis"

MÉS també denuncia que l’AVE minva la connectivitat de les illes i reclama que tengui descompte de resident


Fa tres mesos MÉS va presentar una Proposició No de Llei amb l’objectiu de què les categories dels hotels, estiguin vinculades a la ràtio de la seva plantilla i a la qualitat ocupacional de l’establiment. Així les estrelles que determinen la qualitat de l’hotel, també significarien complir amb unes condicions de feina digna per als treballadors i treballadores. Una proposta a la qual el govern amb els agents social continua fent feina. Demà Podem presentarà al ple del Parlament una Proposició de Llei en relació a la millora de les condicions de feina dels treballadors i treballadores de l’hostaleria a la qual MÉS donarà suport i introduirà una esmena. "Volem el reconeixement de la malaltia professional associada a la feina de les cambreres de pis", ha assenyalat el diputat Antoni Reus, qui ha explicat també els beneficis que significa incloure determinades malalties dins els Reial Decret (RD) que les regula. I és que a diferència de les malalties comunes, les que són considerades malalties professionals tenen una major protecció, ja que no s’han de pagar els medicaments, es cobra un percentatge més alt de la baixa, i també hi ha millores a efectes de cotització.

"Actualment la síndrome de túnel carpià és considerat una malaltia professional però només per a cuiners i cambrers, no per a cambreres de pis, tot i que hi ha jurisprudència que dóna per bona aquesta qualificació en el cas de les cambreres de pis. Així cal modificar el RD", ha assegurat Reus. "També s’hi ha d’incloure la ciàtica i els dolors lumbars com a malalties professionals", ja que són malalties freqüents d’aquestes dones a causa d’una feina excessiva. El diputat ecosobiranista ha destacat no només els beneficis directes per a les cambreres de pis, sinó el fet que aquesta proposta implica assumir una major responsabilitat per part dels empresaris.

Descompte a l’AVE

La diputada Joana Aina Campomar ha celebrat que tots els grups es posin d’acord en la presentació d’una Proposició No de Llei (PNL) per modificar el Reial Decret 1316/2001 que regula la bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim perquè s’apliquin els descomptes de residents al preu de l’AVE. "Les Illes Balears cada vegada disposen de menys vols directes, a mesura que es va eixamplant la xarxa d’AVE", comenta Campomar, que assenyala com les persones residents han d’agafar després trens per arribar al seu destí. "La nostra insularitat no es veu compensada tot i que ho diu que la Constitució, per això reclamam aquest descompte i també una tarifa plana

Balanç d’un any

MÉS valora molt positivament el primer any de legislatura "Anam en la bona direcció", ha dit Reus, afirmació que comparteix Campomar qui ha afegit "i encara queda molta feina per fer"
S’han donat moltes passes endavant en temes de llengua. "Derogació del TIL, implantació d’un nou sistema d’aprenentatge de llengües estrangeres que es va aprovar per unanimitat al Consell Escolar, la Llei de normalització lingüística i del requisit del català a la llei de funció pública", ha assegurat Antoni Reus. Al mateix temps que durant el darrer any també s’han recuperat serveis retallats com la sanitat universal, amb el retorn de la targeta sanitària i s’han creat nous drets com el que preveu la Renda Social Garantida, amb 20 milions de pressupost. Reus també ha destacat com es fa feina en un canvi de model turístic amb la feina que s’està fent amb l’objectiu de regular el lloguer turístic i amb la posada en marxa de l’Impost Turístic Sostenible. Per la seva banda, Joana Aina Campomar ha destacat els avanços en temes mediambientals i en la protecció del territori o la negativa a les prospeccions petrolieres.