Reus: “No hi ha intenció per part de cap grup de posar en risc l’aprovació de l’Impost Turístic Sostenible”

MÉS recorda que hi ha 800 persones en llistes d’espera i un dèficit en infraestructures socio-sanitàries que hem de pal·liar


En relació a l’Impost Turístic Sostenible, continuen les negociacions, però cada vegada és més aprop de ser una realitat. El diputat Antoni Reus ha destacat que s’han arribat a acords en relació a obrir la presentació de projectes a la participació ciutadana. Així s’ha decidit que un de cada tres de les propostes tenguin aquest component. També s’ha concretat l’objectiu dels tres partits que donen suport al govern de fer un impost prioritàriament mediambiental, ja que s’’estableix com a prioritaris els projectes de protecció mediambiental.

Reus també ha assenyalat que “encara no hi ha acord amb les finalitats socials, tot i que MÉS i PSIB han acceptat les propostes en aquest sentit de Podem, ells no accepten la proposta de MÉS i de la conselleria d’Afers Socials i també del Tercer Sector”. El diputat ecosobiranista ha recordat que hi ha 800 persones en llistes d’espera i un dèficit en infraestructures socio-sanitàries que hem de pal·liar. En relació a la distribució territorial tampoc s’ha concretat del tot, ja que Podem no assumeix la proposta que sí que es acceptada pels consells insulars. Tot i així, Antoni Reus ha remarcat que “no hi ha intenció per part de cap grup de posar en risc l’aprovació de l’Impost Turístic Sostenible”

PNL per què el PP torni els dobles de la campanya electoral

Demà al ple parlamentari David Abril defensarà la proposició no de Llei on reclama que el PP torni els 1,1 milions d’euros si ha incomplert la llei electoral “Que tornin la pasta”, aquest ha estat el missatge directe de David Abril als populars, i és que Abril recorda que a la sentència del cas Scala Fernando Areal ja va reconèixer que la campanya electoral del PP s’havia finançat amb doblers negre.

Així el PP hauria de retornar la subvenció pública per valor de 1.107.256’63 euros.
No es pot oblidar que el PP ja va ser condemnat, via sentència del Cas Scala, a pagar 10.585 euros més interessos per rescabalar els recursos que va gastar el Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears en traslladar, de Mallorca a Eivissa, prospectes electorals de partit amb doblers públics.

El PP va finançar il·legalment les eleccions autonòmiques del 2007, va utilitzar l’estructura i els recursos de la CAIB, i va fer despeses en B que podrien vulnerar la llei electoral i la llei de partits.

Així els grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca a la PNL sol·liciten que el Parlament insti la Sindicatura de Comptes a revisar l’auditoria i l’informe de fiscalització externa de la comptabilitat electoral del PP en aquest any sobre la base ”els fets provats i condemnats en la sentència del cas Scala” i “en altres sentències que es puguin derivar de casos que s’estan tramitant”

D’altra banda, la formació ecosobiranista demana que s’insti el Tribunal de Comptes a actuar per “garantir que s’ha complert la legalitat en el procés electoral de 2007, arran de la sentència d’aquest mateix cas”. MÉS pretén que el Govern “sol·liciti un informe al Consell Consultiu” sobre “la nul·litat del pagament de la subvenció electoral i el corresponent retorn d’aquesta" si es corrobora l’incompliment.
Abril també ha fet menció a les declaracions de l’exregidor del PP, Rodrigo de Santos afirmant que “es cobrava el 3% i encara no sabem si això es destinava al finançament il·legal del PP”.