Reus: "Aquest Govern aporta una solució adequada i necessària"

Avui el Parlament ha aprovat amb ample consens el decret de mesures urgent per a la millora i ampliació de la xarxa d’equipaments públics


MÉS per Mallorca mostra la seva satisfacció per l’aprovació amb amplíe consenso -només el PP i Ciutadans s’han abstingut- avui al Parlament del Decret de mesures urgents per a la millora i ampliació de la xarxa d’equipaments públics, ja que respon a una demanda creixent. L’increment poblacional, i la manca d’inversió en anys passats, fan que sigui urgent la construcció de nous centres educatius i sanitaris, i la millora dels existents. Les necessitats socials creixents, l’envelliment de la població, i un dèficit històric d’infraestructures fa que siguin necessaris la construcció d’equipaments socials.

L’actual Govern de les Illes Balears està recuperant la capacitat inversora, però les dificultats de tramitació dels diferents projectes fa que aquests no es puguin executar amb la celeritat necessària. "Podem cercar culpables, podem dir, que la normativa urbanística és massa complexa, podem dir que disposar de sòl es fa més complicat amb una comunitat amb la pressió urbanística com la nostra, o simplement podem dir que molts de responsables municipals no feren la feina que els tocava, quan tocava amb la previsió necessària. Però aquest Govern aporta una solució", ha assenyalat el diputat ecosobiranista, Antoni Reus.

MÉS per Mallorca entén que és una solució adequada i necessària per donar sortida a les demandes de la societat, de molts de pobles, d’infraestructures necessàries, i de les demandes d’aquest mateix parlament. "Han de reconèixer que tots els grups de l’oposició, any rere any, al projecte de llei de pressuposts, presenten un traquelea d’esmenes, de nous centres de salut, de nous centres educatius, sense preocupar-s’en massa de la disponibilitat de terrenys amb la qualificació adequada, i carregant contra el govern, i sense analitzar quina ha estat la gestió municipal per disposar o no de terrenys adequats", assegura Reus qui valora molt positivament que el Govern faci una passa, amb un tema que bé justifica un decret llei, el que fa 7 d’aquesta legislatura -la passada en aquests moments ja dúiem 25-, i en lloc de cercar culpables, dóna una solució.

Una solució que ja ha permès posar en marxa: Un centre assistencial amb 120 places per a gent gran a Maó, un centre terapèutic per a menors. La nova escola de Caimari, molt reclamada per tots els grups per cert, una nova escola a Es mercadal, el Conservatori de Maó i les obres De Son Dureta, Son Llàtzer, Can Misses, Verge Del Toro i de l’hospital De Manacor.