Registrades tretze esmenes a la Proposició de Llei de modificació de la Llei 5/2015 de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

MÉS per Mallorca, PSIB-PSOE i Podem presenten les esmenes a la proposta de MÉS per Menorca


Els grups parlamentaris del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears han registrat un total de tretze esmenes a la Proposició de Llei, presentada pel grup de MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 5/2015 de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’un text que té la finalitat de recuperar la iniciativa legislativa del Parlament atorgada per la Llei 5/2015, el mandat de la qual va expirar sense complir-se satisfactòriament, per tal d’elaborar i aprovar una sèrie de textos refosos i textos reglamentaris consolidats per tal de millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents.

D’aquesta manera es facilitarà la lectura i interpretació de lleis que s’han hagut de modificar una o més vegades, amb un nou redactat que contempli tota la part expositiva i l’articulat que està en vigència i s’elimini els articles o paràgrafs que, per haver estat modificats, ja no són vigents. Aquesta actualització, a més, permetrà incorporar les lleis que han estat aprovades i modificades en els darrers tres anys.

El text original de la Proposició de Llei presentada per MÉS per Menorca modifica l’annex de la Llei 5/2015 amb les Lleis que s’han de refondre. Les esmenes presentades ara pels grups del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears suposen fonamentalment l’addició d’altres texts a aquest annex, per a la seva modificació i adequació.

La regularització, aclariment i harmonització dels textos legals, s’ha de dur a terme atenent als dictats en procediments de constitucionalitat i als acords adoptats en el si de les comissions bilaterals entre Administració general de l’Estat i la Comunitat Autònoma.

De la mateixa manera es presenten mitjançant disposicions finals, modificacions puntuals a algunes d’aquestes normes objecte de refundició amb la finalitat d’adequar aquests textos legals a les necessitats derivades de directives europees, d’acords assolits amb organitzacions sindicals, de pronunciaments judicials o d’omissions detectades, abans de la necessària simplificació normativa mitjançant l’aprovació dels textos refosos.

Entre aquests, les principals Lleis incloses a través de les esmenes són: la Llei 7/1998 d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, amb la modificació de la qual es pretén aclarir els supòsits de regència i la vigència del catàleg farmacèutic; la Llei 3/2007 de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per desenvolupar la normativa de la carrera professional i els drets del personal funcionari interí; la Llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, modificant-la per aclarir el sistema d’adquisició de places turístiques, el desenvolupament de la comercialització d’estades turístiques de 60 dies en habitatges i adaptar la normativa d’agències de viatges a la normativa de la Unió Europea; la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears, per aclarir la situació dels nuclis rurals; la Llei 13/2017, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 per clarificar el pagament de les mesures de fidelització als professionals sanitaris de Menorca, Eivissa i Formentera; així com el Decret Llei 5/2012 de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques; i la Llei 1/2017 de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.