Reforçam la prevenció d’incendks a Galatzó i al Parc Natural de Llevant

Dues guardes de someres s’encarregaran de donar suport als treballs de manteniment de l’Ibanat


Un nou conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) i la fundació Natura Parc reforçarà les actuacions de prevenció d’incendis a Galatzó i al Parc Natural de Llevant. Així, dues guardes de someres s’encarregaran de donar un suport als treballs de nova obertura i manteniment que executen els treballadors de l’Ibanat a les faixes de defensa i àrees de prevenció contra incendis forestals.

Les someres es mengen el càrritx que hi troben i realitzen així una tasca prevista en la prevenció d’incendis forestals dins dels Plans comarcals de defensa contra incendis forestals. El conveni es firmava anualment des de 2004 i enguany, per primera vegada, s’ha fet bianual per als anys 2018 i 2019 per un import anual de 150.000 euros, dels quals l’IBANAT n’aporta la meitat i la fundació Natura Parc l’altra meitat.

Aquests animals pasturen en una superfície de 40 ha i creen faixes de seguretat en les zones de més difícil accés per a evitar la propagació d’incendis, així com facilitar l’accés als mitjans d’extinció. Com que s’alimenten de càrritx van eliminant aquesta vegetació, que és molt inflamable.

L’IBANAT fa la supervisió tècnica, determinant les zones d’actuació i les prioritats i la fundació Natura Parc hi aporta les someres, que són entre 15 i 27 per a cada una de les zones de treball. També s’encarrega de posar-hi els tancats mitjançant pasturatge elèctric i la senyalització de perill elèctric per a les persones. A més, una persona de la fundació està diàriament a l’entorn de la parcel·la de treball per a atendre les necessitats que es puguin derivar de la presència d’animals a la zona.