Recuperam els boscs de s’Albufera

Es planten 6.855 plantes de ribera gràcies a l’impost de turisme sostenible


Es planten 6.855 plantes de ribera per recuperar els boscs de ribera. El projecte ha costat 59.282,28 €, que s’han finançat a través de l’impost de turisme sostenible i que servirà per repoblar els boscs del Parc Natural de s’Albufera. La plantació s’ha fet durant els mesos de gener i febrer i té com a objectiu principal recuperar un dels arbres que històricament ha tingut més presència a les illes: els oms.

Aquest arbre ha estat fortament afectat per la malaltia de la grafiosi, que ha acabat a tot Europa amb milions d’individus. Durant les dècades dels anys vuitanta i noranta, aquesta malaltia fúngica va provocar la mort de la pràctica totalitat de les poblacions peninsulars i de les Illes Balears, fet considerat com una vertadera pandèmia vegetal.

Aquest dilluns, la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets; el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal; el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir; el cap de gestió forestal, Luis Berbiela, i el director del parc, Maties Rebassa, han pogut comprovar la tasca de plantació.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha destacat que el bosc de ribera "és un dels ecosistemes més singulars de les Illes Balears i del Mediterrani en general. Aquestes formacions vegetals, constituïdes especialment per espècies caducifòlies, han ocupat les voreres dels cursos fluvials i d’aigua dolça de torrents, rambles, basses, embassaments, albuferes, etc., i generen unes funcions ambientals i ecològiques molt importants, com són la regulació dels aqüífers, l’increment de la biodiversitat o la millora de la qualitat paisatgística, entre d’altres". A més, el conseller també ha comentat el doble objectiu del projecte, ja que, segons Vidal, "es tracta de recuperar biodiversitat, però també paisatge".

Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha posat en valor la capacitat d’actuar de forma conjunta de les diferents administracions i ha explicat que aquest projecte "ha comptat amb una aportació de devers 59.282,28 €, finançats per l’impost de turisme sostenible, i aquest impost tracta de generar una prosperitat compartida; la prosperitat que genera el turisme s’ha de revertir després en projectes que posen en valor la natura, el medi ambient". Busquets també ha comentat que "amb aquest projecte afegirem més valor, si s’escau, a aquest indret que és s’Albufera".

Per tant, dins aquest context de severa degradació de la vegetació de ribera i de les omedes, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, ha portat a terme a s’Albufera de Mallorca el Projecte de Recuperació dels Boscs de Ribera, que ha previst la plantació de 6.855 plantes de ribera i el tancament perimetral de la plantació amb malla ramadera de 1.882 metres lineals. Les principals espècies que s’han plantat han estat polls blancs (Populus alba), aranyoners (Prunus spinosa), vinca (Vinca difformis) i oms (Ulmus minor) de clons resistents. Cada planta s’ha protegit amb un protector de tipus hivernacle per evitar els danys dels petits herbívors i garantir la seva supervivència. S’ha fet un tractament d’eixerma i un condicionament del terreny previ a la plantació.

El tancament perimetral de la plantació s’ha fet en zones on es gestiona la vegetació natural amb ramat (particularment, ramat boví), per evitar que el bestiar posi en perill la persistència de la vegetació instal·lada. Aquests tancaments s’han elaborat amb pals de fusta tractada i malla cinegètica, amb reforçaments puntuals per evitar que les vaques els facin malbé.

Per la seva part, el MAPAMA ha contribuït en la cessió dels 600 oms de distints genotips resistents a la grafiosi, que s’han sumat als 100 oms cedits ja l’any 2016 per a la seva plantació de manera experimental.