“Recorrem al Seprona per denunciar més de 200 metres d’abocador a Sant Jordi”

Neus Truyol, regidora i candidata a Cort, alerta que “és inútil denunciar-ho a l’equip de govern de Cort perquè no fa ni vol fer res. Es tracta d’un problema de salut pública i mediambiental però el PP s’espolsa la responsabilitat”

MÉS per Palma denuncia que les zones rurals de Ciutat són grans abocadors incontrolats. “Cada dia proliferen més llocs on els ciutadans, incívics i poc informats, tiren els seus mobles, runes i fems. I no es netegen tots els que ja existeixen ni es posen els mitjans per impedir que es reprodueixin”.

La regidora i candidata a Cort, Neus Truyol, va denunciar a través de la Junta de Districte de Llevant un abocador al Camí de Son Olivaret de Sant Jordi el passat mes d’octubre. “Aquest és un dels pitjors punts negres de Palma. Un abocador que existeix des de fa anys. Però la resposta que hem rebut per part d’EMAYA és que es tracta d’un camí privat, i que no poden fer-hi res”.

“Independentment de la titularitat dels terrenys on es localitzen els abocadors, Cort ha de tenir la capacitat d’actuar subsidiàriament i exigir la responsabilitat als propietaris. I sobretot posar tots els mitjans necessaris per impedir que es perpetuïn en el temps aquestes il·legalitats”. El PP està donant a entendre que aquesta pràctica està consentida per l’ajuntament.

“Cort no es pot espolsar la responsabilitat. Si vertaderament és un espai privat, no poden denunciar al propietari?” es demana Truyol. Un cop més, el PP és irresponsable en matèria mediambiental, “hem de ser l’oposició la que tramitem les denúncies o anem a veure la realitat arreu de Palma, és vergonyós!”.

En el cas que exposam, MÉS per Palma ha presentat davant el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil una denúncia perquè prengui les mesures adients per eliminar els abocaments il·legals i incontrolats situats al llarg de més de 200 metres al camí de Son Olivaret a Sant Jordi. De fet, la regidora Neus Truyol ha visitat l’estat d’aquest camí de la mà de l’agrupació de MÉS per Sant Jordi el passat 24 de gener i ha comprovat que s’hi acumulen deixalles de tot tipus: electrodomèstics, pots de pintura, rodes de goma, mobles, fustes, canonades de PVC, bateries, vidres, etcètera.

Documents adjunts