Querella pel cas Rocamar: el conseller de Turisme ha de donar explicacions

El grup reclama explicacions urgents per esclarir tots els interrogants de l’operació, ara investigada per la fiscalia anticorrupció


Davant la querella criminal interposada per la fiscalia anticorrupció contra el Cap d’Inspecció Turística de la Conselleria de Turisme per l’afer Rocamar, el Grup MÉS ha demanat la compareixença urgent del conseller de Turisme, el Sr. Jaume Martínez, per tal que expliqui en seu parlamentària tots els interrogants que aquesta singular operació desperten.

Davant la greu acusació de la fiscalia anticorrupció es fa necessari una ràpida i exhaustiva explicació per part de l’administració del Sr. Bauzá d’aquest assumpte. No es pot posar el Govern de “perfil, ni acotat, ni ajupit, ni ajagut”, sinó que ho ha d’afrontar i donar les explicacions oportunes i necessàries davant els diputats al Parlament, representants elegits del poble.

Estam convençuts que el Govern no denegarà aquesta compareixença i donarà totes les explicacions necessàries per aclarir aquest focs tema i per tranquil·litzar una opinió pública molt irritada per la grollera corrupció política que hagut de suportar durant anys, en especial el del quadrienni del saqueig presidit pel Sr. Matas, avui pres convicte a presó.

Fets i no paraules contra la corrupció és el que dona credibilitat.