Publicades les mesures que s’han d’aplicar a les activitats de lleure i instal·lacions juvenils

El BOIB d’aquest dijous publica una resolució amb les mesures que s’han d’aplicar a les activitats de lleure i instal·lacions juvenils de cara a les properes fases de desconfinament fins a arribar a la nova normalitat. La resolució està signada per la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago i elaborada per la Direcció General de Joventut dirigida per Marta Carrió. El seu seu contingut està consensuat amb el departament de Joventut del Consell de Mallorca, dirigit per Àlex Segura, la FEPIB, els consells insulars i la conselleria de Salut.

La resolució especifica que són mesures que s’adoptaran exclusivament per a l’estiu 2020. La clau, per mantenir en tot moments les normes de seguretat sanitària, es limitarà temporalment el nombre màxim de participants en cada activitat. En resum, es baixen les ràtios d’infants per monitor: només n’hi podrà haver 10 per cada responsable.

En aquest punt, ja a la fase de nova normalitat, en cert tipus d’activitat de lleure, es contempla que hi pugui haver subgrups on interactuïn 20 participants, en aquest cas, amb 2 monitors.

Les competències en matèria de joventut i lleure són pròpies dels consells insulars d’acord amb l’Estat d’Autonomia, però els principis generals estan regulats a la Llei de Joventut del Govern, per aquest motiu s’especifica a la resolució que la conselleria d’Afers Socials i Esports impulsarà una modificació del decret que la desenvolupa per establir unes normes generals per si, en un futur, es tornen donar situacions excepcionals com la viscuda per la crisi sanitària de la COVID-19.

La resolució du sis annexes pactats amb la FELIB, els consells insulars i la conselleria de Salut que especifica l’estratègia d’adequació de les activitats de lleure educatiu i de les instal·lacions juvenils per a l’estiu de 202, les recomanacions per a l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats de lleure educatiu per a la temporada, el protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19, un document d’aceptació de condicions i consentiment de participació i, finalment, un qüestionari de salut per a la incorporació de treballadors.

Es pot trobar tota la informació en el següent enllaç:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/95/1059077