PSM-IV-ExM vol que l’Estat reclami de forma més contundent el compliment dels drets humans a Síria

El Parlament aprova, a proposta de Fina Santiago, una proposició no de llei per condemnar “la brutal repressió que està patint el poble de Síria” i protegir els ciutadans sirians que viuen a l’Estat

La Comissió de Drets Humans del Parlament ha aprovat una proposició no de llei del grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per instar al Govern de l’Estat a reclamar amb major contundència el compliment dels drets humans a Síria, i per condemnar la “brutal repressió que està patint el poble de Síria” a mans del seu Govern. 

La iniciativa també pretén instar el Govern espanyol a protegir els ciutadans sirians que viuen al territori de l’Estat, i declarar “persona non grata” l’ambaixador de Síria a Espanya. Així mateix, reclama
l’establiment de converses directes amb el Consell Nacional Sirià, que agrupa el conjunt de l’oposició democràtica del país d’Orient Mitjà.

Documents adjunts