PSM-IV-ExM vol que el Parlament estableixi el deure de coneixement del català per aconseguir la igualtat lingüística

La coalició presentarà aquesta esmena, que pretén equiparar jurídicament les dues llengües oficials, al projecte de llei de funció pública amb què el PP pretén degradar l’oficialitat de la llengua pròpia del país

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha presentat avui les esmenes al projecte de llei de funció pública amb què el Govern del PP de José Ramón Bauzá pretén degradar l’oficialitat de la llengua pròpia del país, i que suposa el trencament unilateral del consens en matèria de política lingüística des de l’aprovació de la llei de normalització lingüística, l’any 1986. 

El diputat Antoni Alorda ha informat que la majoria d’esmenes són de supressió,
per eliminar els articles proposats pel Govern. A banda d’aquestes esmenes, el grup nacionalista i ecosocialista n’ha presentada una altra que té com a objectiu recollir el deure de coneixement de la llengua catalana, per tal d’equiparar jurídicament les dues llengües oficials. Cal recordar que la Constitució espanyola únicament estableix el deure de coneixement de la llengua espanyola, la qual cosa deixa al català en situació d’inferioritat jurídica respecte del castellà. 

Alorda ha recordat que l’Estatut de Catalunya recull, juntament amb el deure de coneixement del castellà, també el del català. La redacció d’aquest article va ser respectada per la polèmica sentència del Tribunal Constitucional, per la qual cosa el deure de coneixement de les llengües oficials diferents del castellà (i, per tant, la igualtat jurídica de les dues
llengües cooficials a les comunitats amb llengua pròpia) és plenament constitucional. El diputat mallorquinista ha recordat que el PP ha esgrimit reiteradament com a argument per impulsar els canvis jurídics garantir la igualtat de tracte de les dues llengües, i que, per tant, no dar suport a aquesta esmena demostraria clarament que el PP dóna absoluta preferència al castellà sobre el català, llengua pròpia de les Illes Balears tal i com proclama l’Estatut i l’actual llei de normalització lingüística.

Documents adjunts