PSM-IV-ExM sol·licita que la senadora autonòmica del PP expliqui al Parlament el posicionament sobre els PGE

El grup parlamentari nacionalista i ecosocialista recapta la seva compareixença a la cambra davant el greuge evident amb les Illes Balears

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa ha sol·licitat la compareixença de Maria Antònia Garau i Juan, senadora nomenada per la cambra balear, davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, per explicar el seu posicionament sobre els Pressuposts Generals de l’Estat, davant el greuge evident amb les Illes Balears pel que fa a la distribució de les inversions territorialitzades i a la falta de compliment de l’Estatut d’Autonomia. 

Garau és senadora territorial, és a dir, nomenada pel Parlament, i representa el conjunt de les Illes Balears. S’ha integrat dins el grup popular del Senat, que és el
grup que dóna suport al Govern de l’Estat, responsable dels PGE. El grup PSM-IV-ExM també sol·licita que en el desenvolupament del debat de compareixença de la senadora es prevegi la possibilitat d’incloure-hi propostes de resolució al respecte.