PSM-IV-ExM renuncia als privilegis com a regidors

El grup municipal alerta d’un incompliment dels acords de la darrera Junta de Portaveu en la qual es va decidir que tots els grups renunciaven a la gratuïtat en tots els serveis de l’IME, l’accés al transport públic municipal i als aparcaments municipals

El grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa lamenta que no s’hagi fet efectiu l’acord al que va arribar la Junta de Portaveus sobre la renúncia a certs privilegis per part dels regidor de l’Ajuntament de Palma. Antoni Verger, Marisol Fernández i Antoni Noguera han rebut avui la targeta de l’IME que els acredita com a titulars d’un abonament anual, un avantatge al qual ja van renunciar els regidors ecosocialistes durant la primera reunió de la Junta de Portaveus celebrada el mes de juny. 

En aquell moment, i davant la fermesa dels regidors del PSM-IV-ExM de fer efectiva la
renúncia a aquests privilegis, el mateix primer tinent de batle, Álvaro Gijón va assegurar que la renúncia s’aplicaria a tots els grups municipals. Avui però s’ha constatat que l’acord al que es va arribar no s’ha fet efectiu. 

El portaveu del grup municipal, Antoni Verger confia que es tracti d’una equivocació. “Entenem que la recepció avui de l’abonament de l’IME és una errada que ja hem demanat que s’esmeni. En tot cas, volem deixar clar que els regidors de l’Ajuntament de Palma, i sobretot en situacions de crisi econòmica com l’actual, han de ser més responsables que mai”. 

A més, de l’abonament anual de l’IME, la targeta ciutadana que els hi dóna accés gratuït als transports públics de l’EMT i la targeta del SMAP que permet l’aparcament gratuït a tots els
aparcaments gestionats per la Societat Municipal d’Aparcaments de Palma (SMAP), els regidors sobiranistes i ecosocialistes refusen també beneficiar-se d’una assegurança privada de salut. 

Els regidors asseguren que es tracta d’un gest necessari per recuperar la credibilitat política: les institucions, en cap cas han de beneficiar-se de qualsevol tipus de privilegi derivat de la seva responsabilitat pública. “Tots els detalls són importants, i consideram que les famílies o les persones amb més dificultats econòmiques són les que han de poder gaudir, per exemple, de facilitats per obtenir un abonament de l’IME”.