PSM-IV-ExM recorda que a principis de legislatura els tres regidors varen renunciar a tots els privilegis

Antoni Verger, Antoni Noguera i Marisol Fernández varen renunciar a l’assegurança privada i a la gratuïtat en tots els serveis de l’IME, transport públic i als aparcaments municipals gestionats per SMAP.